Home

 
NIEUWSBERICHTEN
VP Adhin feliciteert Surinaams volk

VP Adhin feliciteert Surinaams volk

Vicepresident Michael Ashwin Adhin feliciteert het Surinaamse volk met de tweede significante olievondst in het Surinaamse kustgebied. Hij is op 2 april 2020 in een sessie met president Desiré Bouterse geïnformeerd over de vondst in Blok 58, in de olieput Sapakara West 1. De vicepresident zegt dat Suriname met zoveel uitdagingen te maken heeft en juicht het nieuws van de olievondst toe. Hij ziet dit als een boost voor de verdere ontwikkeling van Suriname.
VP Adhin: ‘start uitbaggeren vaargeul op juiste moment’

VP Adhin: ‘start uitbaggeren vaargeul op juiste moment’

“Hoewel het traject van baggeren enigszins verlaat komt, wil ik stellen dat wij nu op het juiste moment tot actie overgaan. Niet in de laatste plaats vanwege de gedegen voorbereiding, maar ook met het oog op de ontwikkelingen in ons offshore gebied.” Zo heeft vicepresident Ashwin Adhin zich op 2 maart 2020 geuit, bij de aanvang van het baggerproject voor de vaargeul van de Surinamerivier.
Suriname participeert in Staatshoofdenvergadering op Barbados

Suriname participeert in Staatshoofdenvergadering op Barbados

Vice-president Michael Ashwin Adhin zal namens president Desiré Delano Bouterse deelnemen aan de 31ste Tussentijdse Vergadering van CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders, die zal plaatsvinden van 18-19 februari 2020 te Bridgetown, Barbados. De vergadering vindt plaats onder het voorzitterschap van de premier van Barbados, Honorable Mia Mottley.
Huidige wetgeving aanpassen voor traditionele medische industrie

Huidige wetgeving aanpassen voor traditionele medische industrie

Om de in Suriname te ontwikkelen Traditionele Medische Systemen Industrie tot volle wasdom te brengen, zal de huidige wetgeving aangepast en verruimd moeten worden. Tegelijkertijd zal ook alles aangaande intellectueel eigendom keurig geregeld worden.
Vicepresident Adhin ontkracht aardappel en uien verhaal

Vicepresident Adhin ontkracht aardappel en uien verhaal

Vicepresident Ashwin Adhin is diep verontwaardigd over berichten van het ochtendblad De Ware Tijd verschenen in de kranteneditie van 1 februari 2020, waarin hij wordt geciteerd. In het artikel staat dat de vp aangeeft dat de regering de kasreserve heeft gebruikt voor de aanschaf van aardappelen en uien.
Echte potentieel traditionele geneeskunde in Suriname onderbenut

Echte potentieel traditionele geneeskunde in Suriname onderbenut

Het echte potentieel van de traditionele geneeskunde in Suriname is nog onderbenut. De belangrijkste redenen zijn onvoldoende nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en de bezorgdheid over standaarden en kwaliteit. Volgens vice-presidentt Ashwin Adhin is er hierdoor ruimte voor onze eigen wetenschappers om zich te positioneren op de internationale wetenschappelijke onderzoeksmarkt naar niet-synthetische natuur-geneesmiddelen.
Voornamelijk jongeren ontvangen BV’s Altona project

Voornamelijk jongeren ontvangen BV’s Altona project

Voornamelijk jongeren zijn in aanmerking gekomen voor de eerste 300 bereidsverklaringen (BV’s) voor een perceel op het Altona-project te Vredenburg. De regering geeft hiermee  invulling in haar streven om zij die zich nog moeten opbouwen alvast een stukje zekerheid te bieden.
Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van financieel-economische mogelijkheden via haar samenwerkingspartner, de Republiek India. Ter ondersteuning van de uitvoering van nationale ontwikkelingsprioriteiten, is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang om potentiële en strategische samenwerkingspartners te identificeren. India heeft deze potentie en mede in het kader van de Zuid-Zuid Samenwerking en het belang van donordiversificatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de door India afgesproken mogelijkheden.
VP Adhin aanwezig bij inauguratie nieuwe Argentijnse president

VP Adhin aanwezig bij inauguratie nieuwe Argentijnse president

De vicepresident van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Michael Aswhin Adhin heeft de beëdiging van Alberto Angel Fernández tot de nieuwe president bijgewoond in Buenos Aires. Vicepresident Adhin heeft deze plechtigheid bijgewoond op dinsdag 10 december, namens de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiré Bouterse.
Eerste meeting commissie 44 jaar onafhankelijkheid

Eerste meeting commissie 44 jaar onafhankelijkheid

Suriname viert op 25 november aanstaande, 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De viering is dit jaar in het district Marowijne. De door president Desiré Delano Bouterse ingestelde commissie, die belast is met de organisatie, had op donderdag 24 oktober haar eerste voorbereidingsvergadering in het perscentrum. Commissievoorzitter Ramon Abrahams verduidelijkte dat het de eerste vergadering was met alle actoren die betrokken zijn bij de viering op 25 november.
RvM vol lof over ‘Conceptwet Grondenrechten’

RvM vol lof over ‘Conceptwet Grondenrechten’

De Raad van Minister (RvM) is onder de indruk over de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ (Conceptwet Grondenrechten). Het Management Team (MT) heeft op maandag 14 oktober 2019, op het Kabinet van de Vicepresident een presentatie gegeven aan de regering over het karakter van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.
Vicepresident Adhin benadrukt opnieuw belang van non-interventie

Vicepresident Adhin benadrukt opnieuw belang van non-interventie

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft op donderdag 26 september, opnieuw het cruciale belang van respect voor de principes van non-interventie en non-interferentie in de interne aangelegenheden van staten benadrukt.
Suriname sterk gekant tegen blacklisting en inbeslagname gelden

Suriname sterk gekant tegen blacklisting en inbeslagname gelden

Suriname is sterk gekant tegen het op de zwarte lijst plaatsen van landen en de willekeurige inbeslagname van financiële middelen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de ernstige gevolgen voor de economische stabiliteit van die landen.
Suriname roept op tot wereldwijde actie tegen klimaatverandering

Suriname roept op tot wereldwijde actie tegen klimaatverandering

Suriname heeft tijdens de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), opgeroepen tot wereldwijde actie tegen klimaatverandering. Vicepresident Michael Ashwin Adhin, die namens president Desiré Delano Bouterse de vergadering toesprak, deed namens het staatshoofd een oproep tot een sterke ambitie en wereldwijde acties tegen de effecten van klimaatverandering, alsook meer toegang tot klimaatfinanciering.
Suriname voorstander regionale Diaspora-conferentie met India

Suriname voorstander regionale Diaspora-conferentie met India

In het kader van het bevorderen en versterken van intermenselijk contact, is Suriname voorstander van een regionale Diaspora-conferentie waarin India het voortouw moet nemen. Dit liet vicepresident Michael Ashwin Adhin vandaag weten in zijn toespraak tot de Indiase premier Naarendra Modi tijdens de India-Caricom top in New York.