Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Regering maakt verzachtende maatregelen voor samenleving bekend

Regering maakt verzachtende maatregelen voor samenleving bekend

Vice-President, Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk heeft bij meerdere aangelegenheden aangegeven dat de regering Santhoki/Brunswijk druk doende is verzachtende maatregelen voor de bevolking in kaart te brengen. Op woensdag 9 juni 2021 werd de samenleving, tijdens een persconferentie van de regering in de Congreshal met de media, geïnformeerd over het sociaal vangnet dat zal worden uitgevoerd. De VP is ervan overtuigd dat dit vangnet zal helpen het leven draaglijker te maken voor velen.
Asfaltering weg Ricanaumofo zal agrarische potentie verhogen

Asfaltering weg Ricanaumofo zal agrarische potentie verhogen

Marowijne mag de komende periode weg-infrastructurele werken verwachten ter waarde van USD 20 miljoen. Deze garantie gaf de regering Santokhi-Brunswijk op vrijdag 30 april, tijdens het startsein van het asfalteringsproject Ricanaumoffo, te Moengo. Deze weg die leidt naar het agrarisch dorp langs de Cottica rivier zal voor iets meer dan 9 km van een asfaltlaag worden voorzien.
No child left behind, Free data voor afstandsonderwijs

No child left behind, Free data voor afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs zal voor iedereen toegankelijk zijn. Vanwege de Covid 19 pandemie is een groot deel van het onderwijs tegenwoordig online te volgen. Het Telecommunicatie bedrijf Suriname (Telesur) heeft er daarom voor gezorgd dat iedereen de mogelijkheid heeft online lessen te volgen. Op 27 april 2021 deed het telecommunicatie bedrijf de launch van deze nieuwe dienst, 'Free data voor afstand onderwijs'. Vice- President Ronnie Brunswijk hoopt dat met deze dienst, online onderwijs inderdaad voor eenieder toegankelijk wordt.
VP hoort leiding SLM aan

VP hoort leiding SLM aan

Vice – President Ronnie Brunswijk heeft de nieuwbakken directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM), Paul de Haan, samen met de directie en RVC van deze maatschappij op bezoek gehad. Tijdens dit formeel kennismakingsbezoek, op dinsdag 27 april 2021, is de nieuwe SLM directeur gepresenteerd aan de Vice-President. Partijen hebben tijdens dit onderhoud uitgebreid gesproken over de Luchtvaart Maatschappij Crisis- en Herstelplan.
Aannemers Wegenautoriteit vragen bemiddeling VP

Aannemers Wegenautoriteit vragen bemiddeling VP

Het aannemers Collectief van de Wegenautoriteit Suriname (ACWAS) heeft een petitie ingediend bij Vice-President Ronnie Brunswijk. De aannemers die vanaf maart 2019 diverse contracten hebben met de Wegenautoriteit zijn nog niet uitbetaald voor de laatste uitgevoerde werkzaamheden. In de petitie vroegen de aannemers op dinsdag 27 april 2021, bemiddeling van de VP tussen deze groep en de Wegenautoriteit.
VP Brunswijk beloofd Inheemse granman snelle aanpak grondenrechten

VP Brunswijk beloofd Inheemse granman snelle aanpak grondenrechten

Deze regering is menens om het grondenrechten vraagstuk binnen afzienbare tijd op te lossen, zijn de woorden van Vice- President Ronnie Brunswijk. De VP heeft in de afgelopen periode tijdens zijn bezoek aan verschillende dorpen in het binnenland deze toezegging wederom bevestigd. In dit kader is de Inheemse granman Asongo Alalaparu op maandag 26 april, tijdens een bezoek aan VP Brunswijk, breedvoerig ingelicht over de vergevorderde stappen in dit proces. Daarnaast maakte de granman ook gebruik van de gelegenheid om enkele brandende vraagstukken voor te leggen aan de VP.
Werkzaamheden stroomvoorziening Dantapoe van start

Werkzaamheden stroomvoorziening Dantapoe van start

Werkzaamheden stroomvoorziening Dantapoe van start In het dorp Dantapoe, in het district Marowijne, heerst grote vreugde. Er is op vrijdag 16 april 2021 aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor de stroomvoorziening. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk hield de dorpelingen voor dat ook het binnenland richting ontwikkeling gaat. Het binnenland moet nu zijn plaatst innemen binnen deze ontwikkelingsgroei. Er is nooit gedroomd over elektriciteit en veilig drinkwater in deze gebieden. De achterstand was groot. Deze groei is niet alleen voor het district Marowijne, maar voor het gehele land. In het bijzonder het binnenland.
Dorpsgemeenschap Pikin Saron legt problemen voor aan VP Brunswijk

Dorpsgemeenschap Pikin Saron legt problemen voor aan VP Brunswijk

Vice-President Ronnie Brunswijk, bracht een kennismakingsbezoek aan de inheemse- en Marrondorpen in het district Para. Het dorp Pikin Saron werd ook aangedaan. De VP bedankte de bewoners voor hun hun begrip en inzet die zij de afgelopen periode hebben getoond.  Hij gaf aan zijn aandacht te vestigen op het grondenrechten vraagstuk. De VP deelde de dorpsbewoners mee dat voor 16 juli 2021 het grondenrechten vraagstuk wordt opgelost.
Het binnenland heeft prioriteit

Het binnenland heeft prioriteit

Vice-President Ronnie Brunswijk legde tijdens de regeringspersconferentie uit, waarom het binnenland prioriteit geniet en de speciale aandacht van de regering heeft. De problemen in het binnenland zijn niet dezelfde als die van de stad. Hij onderstreepte daarmee de woorden van President Chandrikapersad Santhoki die wees op de urgentie van het treffen van maatregelen in het binnenland.
VP Brunswijk: “De verruwing van de criminaliteit baart ons zorgen”`

VP Brunswijk: “De verruwing van de criminaliteit baart ons zorgen”`

De verruwing van de criminaliteit baart de regering zorgen´. Dit zei Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 14 april 2021. Hoewel de cijfers in vergelijking met voorgaande perioden niet zijn gestegen, is de aard van de misdrijven wel verruwt. Als voorbeeld haalde de VP de executie afgelopen week te Pontbuiten aan, alsook de vele verkeersongevallen. De VP gaf in zijn betoog aan dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksie, samen met zijn team druk bezig is om na te gaan hoe de uitbarstingen binnen de criminaliteit hard aan te pakken.
Regering pakt goud- en houtsector aan

Regering pakt goud- en houtsector aan

De regering is drukdoende om de hout- en goudsector te ordenen. Dit zal ervoor zorgen dat ook deze sectoren een bijdrage leveren aan de inkomsten van het land. Vice-President (VP) Ronnie Brunwsijk gaf aan dat de regering zijn huiswerk heeft gemaakt ten aanzien van de inning van belastingen bij de kleinschalige goud- en houtsector. Door het Ministerie en de belastingdienst wordt een model uitgewerkt hoe deze groepen ook een bijdrage kunnen leveren aan versterking van de economie. Hiervoor zal een concept wet worden aangeboden aan De Nationale Assemblee voor goedkeuring.
VP Brunswijk: “Regering is zich bewust van noden samenleving”

VP Brunswijk: “Regering is zich bewust van noden samenleving”

“De regering is zich terdege bewust van de problemen waarmee de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd. Zij weet dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest en heeft een luisterend oor voor de kreet van het volk. De regering is bezig het land uit het diepe dal te halen en er wordt met deskundigen gebrainstormd hoe op korte termijn verlichting voor de gemeenschap te brengen.” Zo sprak vicepresident Ronnie Brunswijk op woensdag 14 april 2021 tijdens een regeringspersconferentie, waarbij hij samen met president Chandrikapersad Santokhi inging op actuele zaken.
Dorp Matta blij met bezoek VP

Dorp Matta blij met bezoek VP

Het inheemse dorp Matta maakte ook deel uit van de reeks van dorpen die Vice- President Ronnie Brunswijk bezocht. De dorpsgemeenschap voelde zich vereerd met het bezoek. Zij hebben er lang naar uitgekeken. De VP en gevolg werden warm onthaald. De vertegenwoordiger van het dorp heeft namens de bewoners enkele knelpunten besproken met de regeringsdelegatie. Middels een presentatie gaven zij de bezoekers een beeld van de werkzaamheden die ze verrichten om het dorp in stand te houden. Aan de VP werd aangegeven dat de ondersteuning van de regering onontbeerlijk is.
Vice-President Brunswijk hoort problemen 22 dorpen Sipaliwini aan

Vice-President Brunswijk hoort problemen 22 dorpen Sipaliwini aan

Vice- President Ronnie Brunswijk is vast van plan niets aan de toeval over te laten om de ontwikkeling van het achterland ter hand te nemen. Zo stond hij van 2 april tot en met 5 april aan het hoofd van een delegatie bestaande uit de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee en enkele ministers als ook parlementariërs, die een werkbezoek heeft gebracht aan het district Sipaliwini en wel het Pamacca en Taphanahoni gebied, waarbij er 22 dorpen zijn aangedaan. Het werkbezoek had tot doel met de gemeenschap van gedachten te wisselen om na te gaan hoe de ontwikkeling aldaar samen met de overheid ter hand kan worden genomen.
Schoon drinkwater voor Wan Hati en Pikin Santi

Schoon drinkwater voor Wan Hati en Pikin Santi 

De dorpen Wan Hati en Pikin Santi in het distrikt Marowijne, beschikken over schoon drinkwater. Op donderdag 1 april 2021 vond de oplevering plaats van de productiestations.  Bij aankomst op Wan Hati werd de delegatie feestelijk ontvangen. Met de oplevering van deze productiestations heeft regering Santhoki/ Brunswijk wederom getoond dat gezond drinkwater voor iedereen prioriteit geniet.