Herbouw Bedevaartsoord Weg naar Zee aangevangen

Herbouw Bedevaartsoord Weg naar Zee aangevangen

31-07-2019
Voorzitter Ramon Bajnath van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee is zeer onder de indruk van de werkzaamheden die zijn aangevangen, nadat het oord in maart 2019 in vlammen was opgegaan. Hij is de vicepresident van de Republiek Suriname (VP), Ashwin Adhin zeer erkentelijk. Djojo Bedrijven Groep N.V. is door de VP en de particulieren die het oord ondersteunen, aangetrokken voor de opdracht die op 25 juli 2019 van start is gegaan.

Het bedevaartsoord te Weg naar Zee is in de avond van 17 maart 2019, door een felle brand in de as gelegd. De vicepresident was de eerste persoon die meteen na de brand toezeggingen deed voor de herbouw, zegt de beheerder die tevens de voorzitter is van het bedevaartsoord. Hij is de regering, met name de VP zeer erkentelijk voor de medewerking die ertoe heeft bijgedragen dat het startsein op 25 juli kon worden gegeven. Op deze speciale dag heeft in aanwezigheid van de vicepresident, geestelijken, donateurs, familie en vrienden van het oord, de storting van de fundering plaatsgevonden.

Vicepresident Ashwin Adhin gaf tijdens deze bijzondere gelegenheid aan dat het belangrijk is wat hier verwoest is geraakt en wat de mensen ontberen meteen wordt aangepakt. Niet alleen activiteiten die door de bedevaartorganisatie worden ontplooid, maar ook de gemeenschap zal in de gelegenheid worden gesteld om de ruimte te mogen gebruiken voor huwelijken en andere religieuze activiteiten. “Er is namelijk meer dan genoeg aan ruimte om culturele- en maatschappelijke activiteiten te ontplooien” voerde de VP aan.

Volgens de heer Djojobesari van Djojo Bedrijven Groep N.V. zullen de bouw- en constructiewerkzaamheden 2 tot 3 maanden duren.