Vicepresident Adhin gaat voor historische boodschap richting India

Vicepresident Adhin gaat voor historische boodschap richting India

12-09-2019
De vicepresident zegt tegen het Nationaal Informatie Instituut dat hij heeft getracht de kosten voor de reis naar India zoveel mogelijk zelf op te brengen, maar dat als hoogwaardigheidsbekleder aanspraak wordt gemaakt op enkele voorzieningen, die hij dus ook ontvangt. De vicepresident benadrukt dat zijn reis naar India in eerste instantie een persoonlijke uitnodiging betrof, maar werd uitgebouwd- en thans een uitnodiging van de Delhi University en de Lovely Professional University betreft.

Het wordt volgens de vice president een groot moment voor Suriname omdat hij op de universiteiten een betoog en een college geeft over hoe ons land volgens de Vedanta filosofie heeft gewerkt aan natievorming en decolonization of the mind. “Ik ga laten zien wat Suriname als klein land gedaan heeft om vrede te behouden en natievormend te werken en men wil dat ik dat doe vanuit de Vedanta filosofie”. De vicepresident zal een excerpt van zijn 20 jaren bijdrage in de Vedanta Filosofie presenteren op de universiteit in New Delhi. De Universiteit wenst hem ook een waardering te geven voor de jarenlange bijdrage. Vice president Adhin had dit moment eerder uitgesteld, maar heeft nu besloten toch naar India te gaan. De universiteit wil zijn bijdrage namelijk een hoger platform bieden.

Bij deze reis heeft de Surinaamse regering geen verzoeken gedeponeerd voor gesprekken c.q. Ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Indiase regering en dientengevolge zijn er geen afzeggingen ontvangen zoals gesuggereerd werd door een berichtgeving in de media.

De vice president ging ook in op zijn reis naar Israël. Hij spreekt over een missie die van essentieel belang is voor Suriname. De reis is namelijk tegen de achtergrond van de opzet van het Agro-Industriepark, dat geprojecteerd is in het district Wanica waarbij zo’n 1500 jobs gecreëerd zullen worden. In Israël zal alvast bezichtigd worden wat zo een agrarisch industriepark behelst en zullen landbouwers na terugkeer van de delegatie middels filmmateriaal ingelicht worden.