VP Adhin spreekt tijdens High Level vergadering inzake Universal Health Coverage (1)

VP Adhin spreekt tijdens High Level vergadering inzake Universal Health Coverage (1)

24-09-2019

Een delegatie onder leiding van Vice President Z.E. Michael Ashwin Adhin, participeert namens Suriname in de High-Level Week van het Algemeen Debat van de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Naast het Algemeen Debat, dat duurt van 23 tot en met 28 september 2019, wordt geparticipeerd in verschillende High-Level Meetings, waarbij staatshoofden en topfunctionarissen zich zullen buigen over mondiale vraagstukken. De Universal Health Coverage en de SDG Summit behoren tot enkele van voornoemde High-Level Meetings.

In de High-Level vergadering inzake Universal Health Coverage op 23 September 2019, met als thema “Moving together to build a healthier world”, hebben wereldleiders een politieke verklaring op het hoogste niveau aangenomen over de Universal Health Coverage( UHC), bevattende een reeks gezondheidsverplichtingen die in 2030 moeten zijn nagekomen.
Vicepresident Adhin, heeft namens de president van de Republiek Suriname in zijn toespraak aangegeven dat de Regering van Suriname zich overeenkomstig het Sociaal Contract, gesloten met de burgers van Suriname, houdt aan de committering om de toegang tot betaalbare gezondheidszorg voor elke burger mogelijk te maken in stad en district.

De Basisgezondheidswetgeving van 2014 voorziet in het recht van elke burger op hetzelfde basisgezondheidspakket inhoudende primaire, secundaire en beperkte tertiaire zorg inclusief toegang tot veilige, betaalbare en essentiële medicijnen en vaccins.

De vicepresident benadrukte dat Suriname belangrijke hervormingen van het gezondheidsbeleid doorvoert in ons meerjarenontwikkelingsplan van Suriname 2017-2021, waarin gezondere levensstijlen en de verbetering van woon- en werkomgeving van Surinaamse burgers centraal staat; Terwijl de incidentie van ziekten wordt geminimaliseerd en het curatieve gezondheidszorgsysteem wordt verbeterd tot een betaalbaarder en beter toegankelijk één.

Belangrijk te weten is dat de meeste landen staan voor dezelfde uitdagingen in het proces bij het bereiken van Universal Health Coverage.

De bewindsman beloofde ondersteuning en solidariteit aan internationale samenwerking die cruciaal staan op de UN-agenda.

Bij het aannemen van de verklaring hebben VN-lidstaten zich onder meer ertoe verbonden te investeren in Primary Healthcare voor elk individu. Suriname heeft haar ondersteuning verleend aan de bedoelde politieke verklaring.

De High-level Vergadering werd verder bijgewoond door vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid en de twee Youth SDG’s ambassadeurs.