Echte potentieel traditionele geneeskunde in Suriname onderbenut

Echte potentieel traditionele geneeskunde in Suriname onderbenut

31-01-2020
Het echte potentieel van de traditionele geneeskunde in Suriname is nog onderbenut. De belangrijkste redenen zijn onvoldoende nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en de bezorgdheid over standaarden en kwaliteit. Volgens vice-presidentt Ashwin Adhin is er hierdoor ruimte voor onze eigen wetenschappers om zich te positioneren op de internationale wetenschappelijke onderzoeksmarkt naar niet-synthetische natuur-geneesmiddelen. Vicepresident Adhin sprak op donderdag 23 januari ter gelegenheid van de Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en India inzake ontwikkelen van een Traditionele Medische Systemen Industrie in ons land. 

Als deze problemen goed worden aangepakt, is het volgens de vice-president zeker dat onze eigen traditionele medische systemen oplossingen kunnen bieden voor veel gezondheidsproblemen.Hij toonde zich verheugd met het feit dat Suriname zich inzet om de erkenning van de traditionele geneeskunde in Suriname te formaliseren conform de in 2003 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij haar lidstaten gedane dringende aanbeveling om nationaal beleid en regelgeving op het gebied van traditionele medicijnen te ondersteunen.

De definitie van de WHO over gezondheid is: “Een volledige staat van fysieke, mentale en sociale welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of beperking. De grote gezondheidsuitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, zijn volgens vice-president Adhin onder andere: niet-overdraagbare ziekten, levensstijl gerelateerde aandoeningen zoals hypertensie, diabetes en kanker die de grootste gezondheidsuitdagingen zijn geworden. De WHO schat dat niet-overdraagbare ziekten elk jaar ongeveer 38 miljoen mensen doden en bijna drie kwart van de doodsoorzaken ten gevolge van niet-overdraagbare ziekten. Dat is 28 miljoen van de in totaal 38 miljoen mensen, in landen met lage en middelinkomens. De WHO erkent dat traditionele medische systemen oplossingen bieden bij het voorkomen en beheren van deze ziekten.

“Samen met India, wiens eeuwenoude traditionele medisch systeem Ayurveda erkend is door de WHO, kan Suriname, gegeven onze rijke flora en kennis van natuurgeneeswijzen, ook een leider zijn in het ter beschikking stellen van betaalbare, holistische gezondheidszorg voor Suriname en de wereld”, aldus de vice-president. Hij zegt dat Suriname zich volledig inzet voor het bevorderen van de traditionele medische systemen. In 2014 zijn er aftastende gesprekken met India gevoerd over hoe beide landen samen invulling kunnen geven aan het ontwikkelen van de Traditionele Medische Systemen Industrie in Suriname.

Begin 2017 heeft de vice-president tijdens zijn bezoek aan India die besprekingen met premier Narendra Modi voortgezet. Het standpunt van premier Modi werd in de Indian Express gepubliceerd onder de kop: “Suriname can scale up to develop as Ayurveda capital of Latin America”. Vice-president Adhin voegt in deze de Caricom-landen erbij.

Eén van de eerste stappen die Suriname samen met India aan het voorbereiden is, is de instelling van een bijzondere leerstoel “Ayurveda” aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit, omdat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek de basis zijn van elke duurzame ontwikkeling. Het waarborgen van het milieuvriendelijk verzamelen, telen, verwerken, verpakken, distribueren en verkopen van de in Suriname uit medicinale planten vervaardigde medicinale producten, de vanuit het ministerie van Volksgezondheid handhaving van kwaliteitscontrole op alle vervaardigde Ayurveda, traditionele en homeopathische producten, vereist volgens vice-president Adhin constant wetenschappelijk onderzoek en begeleiding om de duurzaamheid van de in Suriname groeiende en beschikbare medicinale planten te waarborgen.