Extra veiligheidsmaatregelen grenzen in voorbereiding

Extra veiligheidsmaatregelen grenzen in voorbereiding

16-04-2020

Al bijkans twee weken zijn er meldingen van onregelmatigheden bij de zuidgrens en de grensrivieren in het oosten en westen. Grensposten binnen dit gebied worden omzeild door personen om de oversteek te doen naar ons land. Deze handelingen brengen de volksgezondheid van Suriname en de omliggende gebieden ernstig in gevaar. Om dit tegen te gaan zullen er maatregelen komen binnen deze grensgebieden. Vicepresident Ashwin Adhin vroeg tijdens de reguliere persconferentie aandacht voor de op handen zijnde maatregelen.

De maatregelen, als onderdeel van de strijd tegen COVID-19, zullen vrijdag aanstaande publiekelijk worden gemaakt. De vicepresident spreekt van zorgpunten die bij de grenzen met Frans-Guyana, Guyana en Brazilië op een strikte manier aangepakt moeten worden. Hij erkent dat de uitgestrekte grenzen van Suriname een serieuze uitdaging vormen. Uit de minimale capaciteit waarover wij als land beschikken zal geprobeerd worden het maximale uit te halen om de grenzen zoveel mogelijk te monitoren, samen met de overheden van Brazilië, Guyana en Frans-Guyana.

Daarvoor zullen na evaluatie maatregelen aangekondigd worden. Deze maatregelen zullen gelden voor Marowijne, Nickerie en het zuidelijke gebied. “Het gaat veel strakker moeten,” aldus vicepresident Adhin.

Dreiging
De vroege aanpak van de regering sedert januari heeft geresulteerd in een minimale aantal positieve COVID-19 gevallen in ons land. Maar de nieuwe bezorgdheid is volgens de vp dat er vanuit de grenzen een dreiging van zoveel malen meer op ons afkomt. De regering is door epidemiologen op de situatie gewezen, die hiermee een beeld hebben gegeven van de dreigende situatie. “We kunnen niet verslappen en we vragen de gemeenschap ook niet te verslappen, maar alert te blijven”. De vicepresident merkte op dat het erop lijkt alsof men alles weer zoals normaal begint te doen.

Voorbereidingen gaande
Voor de aanpak zijn zaken reeds voorbereid. Er is op dinsdag een gesprek geweest in het parlement. De financiële middelen voor het uitvoeringsfonds, zoals opgenomen in de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19, worden momenteel vrijgemaakt. Daarover is er op woensdag 15 april een presentatie geweest voor de Raad van Ministers. Ook is er gesproken met de procureur-generaal over de ordehandhaving. “Mensen levens besparen is op dit moment ons hoogste goed,” benadrukte de vicepresident.

Maatregelen
Hij vatte de maatregelen als volgt samen: 1.strakkere operaties bij de grensrivieren en de zuidgrens; 2.Regelmatig contact met de Parlementaire Crisiscommissie; 3.Bewustwording van het achterland strakker opvoeren in samenwerking met het traditioneel gezag en de districtscommissarissen.
Ook met de media zal er een gespreksronde volgen, waarbij de afgelopen 30 dagen zullen worden geëvalueerd en spelregels zullen worden vastgesteld cq aangescherpt.