Vice-President en McLeod op één lijn rond verkoop Elisabeth Samsons huis

Vice-President en McLeod op één lijn rond verkoop Elisabeth Samsons huis

14-10-2020
Vice-President Ronnie Brunswijk en Cynthia McLeod staan op één lijn met betrekking tot de verkoop van het Elisabeth Samsons huis op de hoek van de Wagenwegstraat en de Herenstraat. De Raad van Ministers gaf in juni 2019 akkoord voor de verkoop van het pand. De verkoop werd vertraagd nadat de notaris de partijen erop wees dat nog niet alle wettelijke kaders aanwezig waren voor de rechtsgeldigheid van de verkoop/ koop. De huidige regering heeft volgens Vicepresident Brunswijk tijdens de Raad van Ministers Vergadering van 22 september toestemming verleent om het pand te verkopen.

Tijdens een onderhoud met McLeod op 13 oktober is breedvoerig gesproken over de plannen van de stichting Elisabeth Samsons waar Mc Leod voorzitter van is. De Vice-President heeft tijdens het gesprek te kennen gegeven de kwestie weer op de agenda te plaatsen om het verkoopbedrag vast te stellen. De stichting Elisabeth Samsons huis is bereid dit pand op te kopen en heeft als doel het gebouw te restaureren en in te richten conform, de inventaris anno 1762. Dit zal volgens McLeod behalve bijdragen aan een prachtig aanzien van de binnenstad ook een grote toeristische attractie zijn.
Mc Leod liet weten dat investeerders al klaar staan om met een bedrag van 30 miljoen SRD in te komen voor de restauratie. Dit zal via een fonds gebeuren waarbij het project binnen 1,5 jaar operationeel moet zijn. Vice-President Brunswijk heeft alle steun toegezegd.
Het historisch binnenstad van Paramaribo staat bekend om haar unieke monumentale houten gebouwen en is sedert 2003 op de wereld erfgoedlijst van UNESCO. Echter zijn veel van de gebouwen in verval geraakt, maar zijn dankzij de IDB - lening nog gerestaureerd. Het pand op de hoek van de Wagenwegstraat valt jammer genoeg niet binnen de criteria van restauratie.