Voornamelijk jongeren ontvangen BV’s Altona project

Voornamelijk jongeren ontvangen BV’s Altona project

31-01-2020
Voornamelijk jongeren zijn in aanmerking gekomen voor de eerste 300 bereidsverklaringen (BV’s) voor een perceel op het Altona-project te Vredenburg. De regering geeft hiermee  invulling in haar streven om zij die zich nog moeten opbouwen alvast een stukje zekerheid te bieden. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft op vrijdag 31 januari het eerstgenoemde aantal BV’s uitgereikt voor de in totaal 2300 kavels, die zullen komen op het Altona-project.

Vice-president Ashwin Adhin die namens president Desiré Bouterse het woord voerde, zei dat de regering hard bezig is achterstanden in te lopen. In Wanica alleen gaat het om 30.000 beschikkingen. Volgens de vice-president stopt de regering veel energie in het hoop geven aan mensen. Hij benadrukte dat er ook energie wordt gestopt in het wegwerken van onzekerheid bij mensen. De onzekerheid komt vooral door de negatieve energie die mensen stoppen in het verspreiden van valse berichtgevingen. De vp riep daarom op tot meer waardering voor het werk dat de regering verzet,

RGB-minister Lekhram Soerdjan benadrukte dat president Bouterse zich persoonlijk met het Altona-project heeft beziggehouden. De bewindsman is meerdere keren per week met het staatshoofd naar het gebied geweest. “Het wordt een pracht van een project, maar het hangt ook ervan af wat u ervan maakt”, aldus minister Soerdjan. De uitreiking van de BV’s voor het Altona-project volgt een dag nadat het ministerie op Kwatta 750 beschikkingen heeft uitgereikt, eveneens voor het district Wanica. Minister Soerdjan benadrukte dat grondbeleid het belangrijkste prioriteitsgebied van de regering Bouterse/Adhin is. Een van de initiatieven die de regering heeft ondernomen om burgers sneller hun grondzaken in orde te laten hebben, is het inhuren van landmeters. Tot een bepaalde perceelgrootte hoeft men niet voor uitmetingskaarten te betalen, slechts voor de administratieve kosten. De RGB-bewindsman gaf ook te kennen dat zijn ministerie afgelopen dinsdag 3370 toestemmingen heeft gegeven voor algehele overdrachten en hij riep de nieuwe eigenaren op om indien nodig ook deze zaken in orde te maken. In de komende twee weken zal nogeens een even groot aantal algehele overdrachten worden afgewerkt.

De ondervoorzitter van de Nationale Assemblee (DNA), Melvin Bouva, zei dat het uitreiken van de BV’s wederom een stap is die de regering zet in het geven van prioriteit aan huisvesting en gronduitgifte. Wanica-volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel wees erop dat in de afgelopen 9 jaar landelijk ruim 50.000 beschikkingen zijn uitgereikt; niet op basis van etniciteit of politieke kleur, maar op basis van behoefte. Volgens hem wordt alles bij wet geregeld zodat het vaststaat voor de toekomst. De aanwezigen werden ook toegesproken door districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost en Samjhawan Asneel, vertegenwoordiger van het Kabinet van de President. De burgermoeder is ervan overtuigd dat zij die hun BV’s hebben ontvangen nog meer gemotiveerd zullen zijn om hun zaken verder af te ronden. Samjhawan Asneel noemde het een uitdaging voor iedere regering om ervoor te zorgen dat burgers goede huisvesting en een dak boven het hoofd hebben. “De bewijzen liggen er dat de  regering sedert 2010 tastbare ontwkkelingen heeft gebracht.”