Wet Uitzonderingstoestand COVID-19: Strijden tegen covid-19 binnen wet en recht

Wet Uitzonderingstoestand COVID-19: Strijden tegen covid-19 binnen wet en recht

09-04-2020

Om te voorkomen dat de staat buiten wet en recht handelingen pleegt ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19, maar ook om onze economie te beschermen, is er op 8 april 2020 een Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 aangenomen door De Nationale Assemblee.

De Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 zal gelden voor maximaal drie maanden en indien nodig worden verlengd met nog eens drie maanden. Dit deelde vicepresident Ashwin Adhin mee tijdens de persconferentie van 8 april.

“Als overheid willen wij niet buiten wet en recht gaan”, benadrukte de vicepresident de noodzaak van deze wet. In de wet zijn onder andere richtlijnen opgenomen hoe de publieke en private sector de verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Verder is ook aandacht besteed aan de communicatie rondom COVID-19, waarbij de media een belangrijke rol spelen om de minimale informatie over te brengen naar de gemeenschap. Quarantaine en isolatie faciliteiten garanderen in geval van een noodsituatie. De noodfinanciering van gespecialiseerde instituten zoals ziekenhuizen. Ook is in de wet opgenomen, dat publicatie van onwaarheden over COVID-19 in Suriname op sociale media strafbaar is.

“Al deze maatregelen komen in een presidentieel staatsbesluit en hebben een juridische basis en biedt de regering bescherming niet buiten wet en recht te handelen,” benadrukte de vicepresident nogmaals.

Een parlementaire crisiscommissie zal erop toezien dat de wet wordt nageleefd. Hierdoor kan De Nationale Assemblee ingrijpen, controleren en screenen, als de overheid buiten de wet om handelt. De ‘Wet Uitzonderingstoestand COVID-19’ moet nog worden afgekondigd door de president.