300 bewoners in Nickerie beschikken over grondpapieren

300 bewoners in Nickerie beschikken over grondpapieren

28-12-2021

300 bewoners in Nickerie beschikken over grondpapieren

Na de distrikten Marowijne, Wanica, Para zijn nog een groep bewoners van Nickerie in aanmerking gekomen voor grondpapieren. Op dinsdag 21 december hebben meer dan 300 bewoners hun grondbeschikking en of bereidverklaring ontvangen. Regeringsvertegenwoordigers zijn gereisd naar het rijstdistrikt om de documenten aan de gemeenschap aldaar te overhandigen. De blijdschap was duidelijk van de vele gezichten af te lezen.

Zoals de regering Santokhi/Brunswijk altijd kenbaar heeftgemaakt, dat elke bewoner recht heeft op een stuk grond, is ook nu weer bewezen dat ze woord houdt. Vice-President Ronnie Brunswijk was ook aanwezig bij deze prettige gebeurtenis en sprak de mensen hartelijk toe.

Het is niet de laatste keer dat er grondpapieren uitgereikt worden in Nickerie. Er zijn meerdere mensen die in aamerking moeten komen. Ook aan hun stukken wordt gewerkt. Behalve de distrikten Nickerie, Para, Wanica en Marowijne, komen ook de overige distrikten aan de beurt