Aanmatigende toon Nederland afgestraft door regering

Aanmatigende toon Nederland afgestraft door regering

26-02-2021

Aanmatigende toon Nederland afgestraft door regering

In de Tweede kamer zijn aanmatigende uitspraken gedaan ten aanzien van de Vice-President van de Republiek Suriname (VP), Ronnie Brunswijk. Minister Albert Ramdhin van Buitenlandse  Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft in een schrijven  onomwonden namens de regering hierop gereageerd, door Nederland erop te wijzen dat de VP een integraal en ondeelbaar onderdeel is van de regering. Hij is democratisch gekozen en geïnstalleerd in functie.

Op 28 januari 2021, heeft het PVV-Kamerlid Raymon de Roon zich vergaloppeert met vergaande uitspraken aan het adres van de VP. Via de media heeft 
de regering deze aantijging vernomen. Minister Ramdhin gaf aan dat hieromtrent formeel een statement is gestuurd naar de Nederlandse Ambassade. Hierin is gevraagd dat Nederland respect en erkenning heeft voor de democratische installatie  en politici in functie.

Een andere kwalijke zaak waarop ook expliciet is gewezen, zijn de juiste grenzen van de Republiek Suriname. Nederland heeft een verkeerde kaart gebruikt bij het geven van reisadvies. Het frappante hiervan is dat de grenzen door de toenmalige minister Joop den Uyl bij de onafhankelijkheid overhandigd zijn aan de Surinaamse regering.