Aanname Herstelplan door nationale opstelling

Aanname Herstelplan door nationale opstelling

28-06-2021

Aanname Herstelplan door nationale opstelling
Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk bedankte de regering voor de nationale opstelling die geleid heeft tot aanname van het Herstelplan 2020 - 2022.
In de tweede ronde van de Openbare vergadering op 25 juni 2021, is het Herstelplan aangenomen met 32 algemene stemmen.

Het Herstelplan maakt een fundamentele aanpak van de economische problemen mogelijk. Het schept de beoogde noodzakelijke voorwaarden om de financiële crises nationaal en radicaal op te lossen. Aan het verzoek van de VP aan het college om zich ondanks alle kritiek nationaal op te stellen, is met de goedkeuring van het Herstelplan gehoor gegeven. De nationale opstelling is een geweldig en prachtig signaal, zowel nationaal als internationaal. De VP roept de natie op om de regering nog wat tijd te gunnen. "We zullen de belofte waarmaken. We zijn het aan u verplicht", waren de woorden van de VP.

Vice-President Brunswijk vindt het niet realistisch dat we een goud exporterend land zijn en daaraan niets overhouden. De VP onderstreepte dat hierin spoedig verandering zal komen. Ordening van de goudsector zal worden geïntensiveerd. De activiteiten van de belastingopbrengsten in deze sector worden onder de loep genomen. De regering zal ook passende maatregelen treffen in de uitvoering, met betrekking tot onze boden en de gezondmaking daarvan.

De VP blijft naar mogelijkheden uitkijken om het armoedevraagstuk spoedig op te lossen. Hij adviseerde de regering om in alternatieve termen te denken over het aanwenden van één van onze andere bodemschatten 'olie', ter oplossing van de grote problemen in ons land. "Het is aan te bevelen, met inachtneming van de Covid-maatregelen, hieromtrent een brede maatschappelijke discussie te organiseren", zei de VP.