Asfaltering weg Ricanaumofo zal agrarische potentie verhogen

Asfaltering weg Ricanaumofo zal agrarische potentie verhogen

30-04-2021

Asfaltering weg Ricanaumofo zal agrarische potentie verhogen

Marowijne mag de komende periode weg-infrastructurele werken verwachten ter waarde van USD 20 miljoen. Deze garantie gaf de regering Santokhi-Brunswijk op vrijdag 30 april, tijdens het startsein van het asfalteringsproject Ricanaumoffo, te Moengo. Deze weg die leidt naar het agrarisch dorp langs de Cottica rivier zal voor iets meer dan 9 km van een asfaltlaag worden voorzien.
President Chandrikapersad Santokhie gaf aan dat de projecten die de regering thans uitvoert veelal uit eigen besparingen komen. Hij heeft de burgers van het landbouwdorp op het hart gedrukt, om de kansen en mogelijkheden aan hen geboden met beide handen aan te grijpen. Samenwerken, ondernemen en goede organisatie van ondernemingen zijn in dit kader van eminent belang. Het voornaamste middel van bestaan in het dorp is landbouw. Dit asfalteringsproject behelst het opschonen van de sloten die richting de rivier afvloeien, het opbouwen van de fundering middels lateriet en steenslag en het aanbrengen van de asfaltverharding. De asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Tjongalanga N.V . Minister Nurmohammed van Openbare Werken gaf aan dat het beleid van deze regering gefocust is op ontwikkeling in elk district. Vice-President Ronnie Brunswijk benadrukte dat de regering blijft werken om de noden van het volk te verlichten. Hij bedankte de President dat hij zich nationaal opstelt. Mede door zijn ondersteuning is dit project gerealiseerd.Na de oplevering van dit project zullen de ongemakken van deze weg tot het verleden behoren. De VP gaf verder aan niet te rusten totdat de noden van het volk zijn verlicht. Hij feliciteerde de bewoners met dit heugelijk feit. Binnen een jaar moet dit project af zijn.
Dave van der Lee, vertegenwoordiger van Tjongalanga N.V. voerde in zijn toespraak aan dat het asfalteren van deze weg $7.5 miljoen kost. Het gaat om een weg van 9 kilometers en zal een as-vermogen hebben van 8 ton. Hij bedankte de regering voor het gestelde vertrouwen in Tjongalanga en beloofde dat deze weg binnen afzienbare tijd wordt opgeleverd. De asfaltering van deze weg zal de productiviteit en economische ontwikkeling van dit gebied op gang brengen gaf DC Olivia Domini van Marowijne Zuid- West aan. Ook zij feliciteerde de gemeenschap van Ricanaumofo en deed een beroep om verantwoordelijk gebruik te maken van de weg. Rovano Misiedjan sprak namens de bewoners van Moengo. Hij gaf aan dat de burgers van Ricanau mofo jaren lang de slechte staat van deze weg hebben moeten trotseren. In de regentijd zat die vol kuilen en modder, terwijl het in de droge tijd zorgde voor een overlast van stof. Hij vroeg als slot de aandacht voor het internet probleem in het dorp Ricanaumofo.