Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP

Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP

10-03-2021
Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP
Bewoners van de woningbouwprojecten van P&D Real estate te Helena Christina en Altona Village 1& 2 hebben op dinsdag 9 maart 2021, bescherming en ondersteuning gezocht bij Vice - President Ronnie Brunswijk. Deze bewoners hebben huizen gekocht onder voorwendselen die achteraf niet helemaal blijken te kloppen.
Tatiana Lame las een petitie names de benadeelden voor. In dit schrijven vraagt de groep onder andere voor bescherming van de Vice President tegen de onbillijke en onredelijke voorwaarden en condities vanuit de verkoper. Zij hebben het verzoek gedaan dat de Vice- President een onderzoek laat verrichten naar de juridische en sociale aspecten van de projecten. Dit met betrekking tot de valse voorlichting door de verkoper, de tot stand koming van de bouwvergunning en de bepalingen in het contract.
Volgens de verkoper zijn de percelen eigendomspercelen, waarvan achteraf blijkt dat het om grondhuur percelen gaat. De bewoners geven in de petitie verder aan dat de gronden ongeschikt zijn voor woningbouw. Het is gebleken dat de bestemming van de percelen door de verkoper is veranderd van landbouw naar woningbouw. De woningen in beide projecten vertonen hierdoor nu na 2 jaar scheuringen. Ook hebben de bewoners niet de mogelijkheid waterleiding aan te vragen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt wekelijks SRD 250,- uit te geven aan water.
De opstelling van het verkoopcontract is volgens de benadeelden volledig in het voordeel van de verkoper opgesteld. Volgens het contract heeft de verkoper alle rechten en geen plichten, terwijl de koper totaal onbeschermd is. Enkele punten zijn onder andere dat de verkoper
- kan overgaan tot ontbinding van het contract zonder restitutie
- boetes opleggen
- inbreuk plegen op de privacy van de koper
- bij achterstallige betaling van 3 maanden van de huurloopsom kan de verkoper het perceel verkopen zonder restitutie.
- De verkoper eigent onterecht fondsen toe zoals premies, brand verzekering van de woningen en boete’s opgelegd door nutsbedrijven.
De vicepresident heeft een luisterend oor gehad voor de bewoners van deze projecten. De VP beloofde deze zaak mee te nemen naar de Raad van Ministers van 10 maart. Hij geeft aan deze kwestie met zijn juristen te zullen bekijken. Met de benadeelden zal een vervolg afspraak worden gemaakt om deze zaak beter te bespreken.