Braziliaanse ambassadeur vraagt hulp voor landgenoten

Braziliaanse ambassadeur vraagt hulp voor landgenoten

22-11-2021

Braziliaanse ambassadeur vraagt hulp voor landgenoten

De Braziliaanse ambassadeur Raphael Azeredo en zijn economic advisor, brachten op 18 november 2021 een beleefdheidsbezoek aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk. Het doel van het bezoek was een formele en persoonlijke kennismaking tussen de ambassadeur en de VP. Staande dit bezoek werd de toezegging vanuit Brazilië tot samenwerking met de Surinaamse regering bevestigd door de ambassadeur.

Ook werd gesproken over het gezamenlijk beter organiseren van de positie van illegale Brazilianen in Suriname, zodat de illegaliteit van deze groep wordt weggewerkt. Als mogelijkheid werd aangehaald de inburgering van de groep of het verstrekken van economic visas, waardoor ook deze groep een juridische status krijgt. VP Brunswijk beaamde dat de regering op dit gebied verder beleid moet uitbouwen, dat er reeds een bepaald beleid is via het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Politie. De ambassadeur bood verder de ondersteuning aan van Brazilië op het gebied van E-governance en E-Visa, waarin Brazilië een leidersrol vervult in de regio. Hij gaf aan dat Suriname te allen tijde een beroep kan doen op het gebied van kennis- en capaciteitsuitwisseling. Beide landen werken eraan dat er meer uitwisseling komt tussen Suriname en Brazilië.

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gas en olie industrie kwamen ook ter sprake tijdens de ontmoeting. Met deze ontwikkeling is verwachtbaar dat er meer Brazilianen naar Suriname zullen komen opzoek naar werk. Het is noodzakelijk dat beide partijen hiervoor de nodige voorbereidingen treffen, zodat zaken op de juiste manier verlopen. De ambassadeur benadrukte dat Brazilië de ontwikkelingen met interesse volgt. Zij hopen dat Suriname ook binnen de eigen regio zal kijken naar local content voor wat betreft verdere ontwikkeling van de industrie. Zo gaf de ambassadeur aan dat er in Brazilië de nodige kennis en capaciteit aanwezig is om Suriname te ondersteunen bij de olie en gas industrie. De Braziliaanse oliemaatschappij PETROBAS kan in samenwerkingsverband ook ondersteunen. Het buurland heeft interesse in eventueel gas af te nemen van Suriname.