Dinotha Vorswijk, nieuwe minister GBB

Dinotha Vorswijk, nieuwe minister GBB

04-08-2021

Dinotha Vorswijk legde in aanwezigheid van President Chandrikapersad Santhokhi, Vice-President Ronnie Brunswijk, DNA voorzitter en leden van de ministerraad haar eed af als minister van Grondbeleid en Bos Beheer (GBB). Dit heugelijk feit vond plaatst op dinsdag 3 augustus 2021. De President haalde aan dat de nieuwe minister het scepter zal moeten zwaaien over een ministerie met een historie. Ook zei de President dat grond en bos erg waardevol zijn. Ze moeten daarom toegankelijk zijn, alsook ten goede komen van alle Surinamers.

Hij verwacht van de nieuwe minister dat ze de wettelijke bepalingen en geldende regels naleeft. Tevens verwacht de President dat ze het regeringsbeleid volgt en al haar acties erop gericht zullen zijn het Surinaamse volk te dienen. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk garandeerde de GBB-minister dat zij alle ondersteuning zal krijgen van het regeerteam. De VP begeleidde de minister naar haar kantoor waar het protocol van overdracht werd getekend. Hierna vertrok de minister naar het hoofdkantoor van het ministerie van Grondbeleid en Bos Beheer aan de C. Jongbawstraat. De minister werd warm ontvangen door het personeel. Minister Vorswijk beloofde toekomst gericht te werken. De historie van het ministerie is haar niet onbekend. Ze zal haar focus nu leggen op afhandeling van lopende zaken.

De minister gaf tijdens haar eerste toespraak aan het personeel aan dat de samenleving hoge verwachtingen heeft en resultaten verwacht van het ministerie. Ze is daarom dankbaar voor de toegezegde ondersteuning vanuit het personeel. Samen met het team zal zij zich sterk inzetten om structuur te brengen in de verschillende directoraten en de dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren. 'De samenleving heeft recht op transparantie en behoorlijk bestuur', zegt de minister GBB, dit zal terug te zien zijn in het beleid dat onder haar bewind gevoerd zal worden op het ministerie. De minister beloofde ook dat de communicatie naar het volk toe op kort termijn zal worden opgevoerd. Het volk zal geïnformeerd worden over hetgeen gebeurd op het ministerie.