DNA keurt staatsbegroting en Herstelplan goed

DNA keurt staatsbegroting en Herstelplan goed

27-06-2021

DNA keurt staatsbegroting en Herstelplan goed
Tijdens het debat over de begroting 2021 en het Herstelplan 2020 – 2022 in het parlement, ging Vice–President Ronnie Brunswijk in op de door de leden geplaatste kanttekeningen. Hij besprak de: Covid-19 pandemie, armoede van de bevolking, EBS-tarieven, kwaliteit van ons onderwijs, wateroverlast situatie en in aansluiting daarop onze infrastructuur. De Begroting is aangenomen met 32 stemmen voor en 15 tegen, terwijl het Herstelplan met 32 algemene stemmen is aangenomen.
Op de eerste plaats zei de Vice-President zich persoonlijk te zullen bemoeien met de communicatie ten aanzien van COVID-19. De Focus zal volgens de VP liggen op het binnenland. Het traditioneel gezag zal hierin een actieve rol moeten hebben. “Het is tijd dat men de ernst van de COVID-19 situatie-2 inziet en meewerkt – in eigen belang en in dat van anderen - aan het vaccinatieprogramma! Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal moeten en we zullen het met elkaar moeten klaarspelen.”stelde de VP.
De Vice–President stond ook stil bij de armoede in ons land. De regering beseft en heeft al in alle toonaarden op de oorzaak van deze onverteerbare situatie gewezen. Tijdens de verkiezingen is beloofd dat wij naar een beter Suriname zouden gaan. De VP beseft als geen ander dat wij meer dan in de afgelopen maanden, het roer moeten omgooien en nieuwe wegen moeten zoeken om deze heersende armoede overal in ons land, te lijf te gaan. De aanname van het Herstelplan was daarom van eminent belang.