Doe je best, Suriname heeft je nodig

Doe je best, Suriname heeft je nodig

09-10-2021

VP: Doe je best, Suriname heeft je nodig

"Doe je best, Suriname heeft je nodig", waren de inspirerende woorden van Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk, voor de schoolgaande jeugd. De VP sprak tijdens de persconferentie op 4 oktober 2021 de hoop uit dat de scholen een goede start zullen maken bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Marie Levens, vroeg hij erop toe te zien dat de onderwijsachterstand in geheel Suriname wordt ingelopen, in het bijzonder in de districten en het verre binnenland.

De VP is van mening dat voorlichting voor wat betreft onderwijsvernieuwingen meer aandacht moet krijgen. Voor velen in de samenleving schijnt het nog niet duidelijk te zijn wat bedoeld wordt met de doorstromingsregel. Daarom acht hij het noodzakelijk dat er meer sessies nodig zijn voor zowel leerkrachten, als ouders over de nieuwe onderwijsmaatregelen. Aan minister Levens en staf wenste de VP veel moed en succes toe voor het voorbereidingswerk dat zij moeten doen voor een goede start van het nieuw schooljaar. Aan leerlingen, studenten en leerkrachten wenste de VP veel succes toe.