Doven op bezoek bij VP Brunswijk

Doven op bezoek bij VP Brunswijk

25-10-2021
Doven op bezoek bij VP Brunswijk
Op het Kabinet van de Vice President (VP) zal heel binnenkort iemand met een auditieve beperking in dienst worden genomen. VP Brunswijk zal zich hiervoor persoonlijk sterk maken, nadat de dove hem naar een baan vroeg tijdens een beleefdheidsbezoek van een groep doven aan de VP, op dinsdag 19 oktober 2021. Rosita Etnel van de Stichting Surinaamse Doven Belangen (SUDOBE), die de delegatie leidde, is ingenomen met deze toezegging van de VP. Ze zegt dat de VP hiermee aantoont zich te bekommeren om de doven.
Het bezoek aan de staatsman lag in de rij van verschillende bezoekjes die SUDOBE de afgelopen periode heeft gebracht aan beleidsmakers. Aan de VP zijn twee posters overhandigd, waarop informatie voorkomt over de maatschappelijke positie van de doven in Suriname. In september wordt er op internationale dag voor dovende extra aandacht besteed aan voorlichting over deze doelgroep. Op de folders is ook het belang van het in acht houden van de covidmaatregelen en het belang van vaccinatie tegen covid-19.
Bij dit bezoek heeft VP Brunswijk meegedaan met een korte sessie over de gebarentaal. Hij heeft middels gebaren zijn eigen naam gespeld. Mevrouw Etnel is zeer blij gestemd met een voorstel van de VP om de stichting SUDOBE in de toekomst te helpen haar diensten uit te breiden naar doven in het binnenland van Suriname.