ECD-personeel met intense hoop naar VP

ECD-personeel met intense hoop naar VP

18-11-2021

ECD-personeel met intense hoop naar VP

Met intense hoop en overtuiging dat zeer spoedig pijnpunten vervat in een petitie worden opgelost, wende Elaine Kromokario-Kross, woordvoerster van personeelsleden van het ministerie van Economische Zaken, afdeling Economische Controle Dienst (ECD), zich tot Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk. Ze benadrukte dat overhandiging van het document op woensdag 17 november 2021 plaatsvond, tegen de achtergrond van de voortvarendheid waarmee de VP werkt.

Vice-President Brunswijk bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij gaf te kennen dat we Surinamers zijn en als er problemen zijn, moeten we praten. Alleen door overleg worden problemen opgelost. De VP beloofde hun grieven gelijk te zullen bespreken in de Raad van Minsters. In de middaguren wordt het resultaat via de contactpersoon met hen gedeeld.

De woordvoerster gaf ook te kennen dat op dinsdag 16 november tevergeefs gepoogd was voornoemd document aan de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, aan te bieden.
De aangehaalde punten in de petitie zijn onder meer de herhaaldelijke stiefmoederlijke behandeling ambtenaren ECD, de halsstarrige houding minister-EZ omtrent behartiging personeelsbelangen, het niet uitbetalen van risico- en gevarentoelage, het uitblijven van herwaardering van het personeel, aangevraagde bevorderingen, toekenning gratificaties, alsook de maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden en het stelselmatig uitholling van de dienst. De toekenning van taken personeel-ECD aan andere diensten van het ministerie vormt ook een heet hangijzer.
In de petitie werd ook aangegeven het vertrouwen in de huidige minister op te zeggen. Dit, omdat gebleken is dat de minister gedane toezeggingen omtrent personeel op 23 augustus en 26 oktober 2021 niet is nagekomen.
Verder werd door de leiding geen attentie getoond bij overlijden van collega's. In het document werd tevens medegedeeld dat het personeel tot nader order in beraad gaat.