Groeiende boosheid over slechte behandeling inheemsen

Groeiende boosheid over slechte behandeling inheemsen

13-12-2021
Groeiende boosheid over slechte behandeling inheemsen
Inheemse gemeenschappen kunnen de slechte behandeling niet meer aan. Op een inheemse miniconferentie van dorpshoofden en -vertegenwoordigers, van 8 tot en met 10 december 2021, te Powakka in het district Para is in een slotverklaring aangegeven dat de inheemsen in geheel Suriname steeds erger verhit raken. Dit vanwege het ontbreken van rechtszekerheid en rechtsbescherming.

Tijdens deze miniconferentie hebben participanten uit 36 inheemse dorpen vastgesteld dat zaken zoals discriminatie en achterstelling aan de orde van de dag zijn. Ook de concessie-uitgiften in inheemse gebieden, milieuvervuiling en illegale occupatie in de inheemse gebieden laten het bloed koken. De inheemsen gebundeld in de Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname (VIDS) eisen onmiddellijke bescherming van hun gebieden; middels een beleidsmaatregel waarbij alle bestaande demarcatiekaarten van inheemse gebieden worden overhandigd aan instanties die met grondinspectie en grondbeheer te maken hebben. Zij willen ook gekend worden bij het nemen van maatregelen tegen klimaatsverandering en het zoeken naar financiƫle waardering voor de bossen die mede door de cultuur van de inheemsen intact zijn gebleven.
De conferentie was bedoeld om de discussie op gang te brengen over de conceptwet grondenrechten die bij het Parlement ligt. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk, die aanzat tijdens het voorlezen van de slotverklaring, heeft de steun van de regering toegezegd bij het verwezenlijken van de besluiten die genomen zijn. Hij zei dat zonder eenheid onder de inheemsen ontwikkeling van de gebieden nooit op gang zal komen.
Op vrijdag 10 december 2021 hebben de heer Asiskoemar Gajadin, voorzitter van de parlementaire commissie van rapporteurs en van Patricia Meulenhof, voorzitter van de presidentiƫle Grondenrechten Commissies meer info verstrekt aan de conferentiegangers.
Besloten is om via VIDS in te gaan op een uitnodiging aan het Parlement van Suriname om in De Nationale Assemblee te reageren op de tekst van de concept wet. De inheemsen roepen de regering op onmiddellijk maatregelen te treffen, zodat gronduitgifte en grondoccupatie stop wordt gezet, zolang de wet Grondenrechten niet is goedgekeurd.