Guyaba beschikt over ATM

Guyaba beschikt over ATM

03-08-2021
Guyaba beschikt over ATM
De financieel-economische ontwikkeling in de dorpen vindt gestaag plaatst. Dit werd op zaterdag 31 juli 2021 onderstreept door ingebruikname van de eerste Cashpoint geldautomaat (ATM) in het dorp Guyaba, te Boven-Suriname. President Chandrikapersad Santokhi en Vice-President Ronnie Brunswijk werden feestelijk verwelkomd in Guyaba, door een drumband van dorpsjongeren en dansende vrouwen en kinderen.
Het bezoek van de twee staatsmannen stond in het teken van de ingebruikname van de eerste ATM in Guyaba. Het hele proces heeft als doel om de mensen de mogelijkheid te bieden toegang te hebben tot cash geld overal in Suriname. Het is de wens van de regering dat iedere burger de mogelijkheid wordt geboden te beschikken over een eigen bankrekening en pinpas. VP Ronnie Brunswijk, bedankte de regering, de bankiersvereniging en de dorpsbewoners voor de goede samenwerking. Hij deed een dringend beroep op de gezangdragers erop toe te zien dat jong en oud hard werken aan de veiligheid van de ATM-machines.
De VP was zeer verheugd met de economische-boots die de ingebruikname van de ATM zal hebben voor het dorp en omliggende gebieden. De vertegenwoordiger van de bankiersvereniging, Rafiek Sheorajpanday, zei dat het openstellen van de pinautomaat een heel belangrijke doelstelling is van de banken. Met meer personen in het financieel systeem wordt het systeem alleen maar sterker. Daarmee worden burgers en bedrijven die er gebruik van maken ook versterkt.
Het instellen van de ATM moet worden gezien als het vertrouwen van de banken in de potentie van geheel Suriname, in het bijzonder van Guyaba en omgeving. Voor ondernemers die actief zijn in de landbouw en toerisme in het Boven Suriname gebied zal de beschikking over een ATM een zeer positieve ontwikkeling zijn. De banken vroegen wel dat de veiligheid van de machines wordt gegarandeerd. Ze vroegen eveneens naar ordening van de kleinschalige goudsector en het grondenrechtenvraagstuk. 
Deze zaken gaan hand in hand met het openen van de ATM-machine. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ATM goed gebruikt zal worden en dat het in een behoefte zal voorzien”, zei Rafiek Sheorajpanday. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) vertelde dat de regering 25 miljoen SRD heeft goedgekeurd om startende ondernemers te helpen. Nu hoeft de ondernemer niet helemaal naar Paramaribo om dit geld te kunnen lichten na goedkeuring. Het geld kan vlak hier in Guyaba worden gepint.
De ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, prees de nieuwe ontwikkeling. Voor AOV en OKB hoeft de overheid geen bommen geld meer te transporteren naar het binnenland. De kaartenhouders kunnrn hun geld lichten uit de machine in hun dorp. Er zijn in dit kader enkele pinpasjes uitgereikt aan gezagsdragers en ondernemers van het gebied. Distriktcommissaris van Boven Suriname, Ndepe Dinge, bedankte namens de bewoners de regering voor dit groot gemak.