Kritische vraagstelling houdt regering scherp

Kritische vraagstelling houdt regering scherp

23-06-2021
Kritische vraagstelling houdt regering scherp
In de Nationale Assemblee werd de eerste ronde van de Openbare vergadering afgerond. De eerste ronde van de behandeling van het Herstelprogramma 2020-2022 en de Nota van wijziging Staatsbegroting 2021, startte op dinsdag 15 juni en werd afgesloten op dinsdag 22 juni 2021. Vice-President Ronnie Brunswijk (VP) bedankte het college voor de vele kritische vragen. Hun kritische opstelling houdt de regering scherp, zo onderbouwde de VP zijn stelling. 'Alle vragen worden serieus meegenomen en waar nodig worden verbeteringen aangebracht, onderstreepte de VP. Hij bedankte ook de ministers voor de wijze waarop zij de vragen in de eerste ronde hebben beantwoord. Als niet alle vragen zijn beantwoord zullen de ministers er in de 2e ronde op ingaan, deelde hij zijn gehoor mee.
De Vice-President bleef stilstaan bij de aandacht die de leden hebben besteed aan de wateroverlast. Hij erkende dat dit een ernstig probleem is. Daarom heeft de regering vanaf de eerste zware regenval een oriëntatiebezoek gebracht aan zowel stad, districten als binnenland. De regering is doordrongen van de ernst van deze situatie. Vanuit het Nationaal Coördinator Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is er hulp geboden aan de noodlijdende samenleving. In het binnenland zijn vele goederen en voedselpakketten verstrekt. De verdeling van voedsel pakketten aan de mensen die in stad en district in watersnood verkeren is nog steeds gaande.
Vice-President Ronnie Brunswijk verwees ook naar de talrijke activiteiten van het ministerie van Openbare Werken (OW). Hij prees ook de bijdrage vanuit de particuliere sector en de burger die meegeholpen hebben aan het verlichten van de noden van de bevolking.
'Onze dank aan allen', klonk het uit monde van de VP.
Het blijft niet hierbij. 'De regering zal blijven doorgaan met hulpactiviteiten. De minister van OW, Riad Nurmohamed, heeft samen met zijn staf en anderen ervoor gezorgd dat vele goten, kreken en trenzen zijn opgehaald. De regering maakt ondanks de heersende financiële economische crisis middelen vrij voor een goed functionerende infrastructuur, waardoor onze samenleving in de toekomst minder last zal hebben van wateroverlast. De regering is ervan overtuigd dat het college hun volle ondersteuning en medewerking zal verlenen aan wet en regelgeving op het gebied van de infrastructuur van ons land, onderstreepte de VP.