Officiele ingebruikname nieuw gebouw Vreemdelingen zaken

Officiele ingebruikname nieuw gebouw Vreemdelingen zaken

26-03-2021

Het nieuw gebouw van het Onderdirectoraat Vreemdelingenzaken, ressorterende onder het Ministerie van Justitie en Politie, is in gebruik genomen. De Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk memoreerde de zeer ongunstige werkomstandigheden, waaronder het personeel van dit onderdirectoraat heeft moeten functioneren. Hij bedankte de werknemers voor hun inzet.
De VP gaf verder aan het belang van goede huisvesting voor het optimaal functioneren van overheidsdiensten te erkennen. Daarom is hij zeer verheugd aanwezig te zijn bij dit heuglijk gebeuren, op donderdag 25 maart 2021. Vice-President Ronnie Brunswijk is ervan overtuigd dat het personeel van het onderdirectoraat Vreemdelingen Zaken nu met frisse moed naar het werk zal komen, omdat de vereisten voor goede dienstverlening aanwezig zijn in dit gebouw. De ingebruikname van dit pand zal meer werkplezier brengen voor het personeel en ook zorgdragen voor grotere efficientie bij afhandeling van stukken.