Ontwikkeling Marowijne krijgt boost door nieuwe stroomaansluitingen

Ontwikkeling Marowijne krijgt boost door nieuwe stroomaansluitingen

11-08-2021

Marcel Eyndhoven, directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zei, tijdens de oplevering van stroom voor Coermotibo en omgeving, dat langzaam maar zeker de elektriciteitsaansluitingen richting Albina gaan. Met deze aansluiting te Coermotibo wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de bewoners om stappen te durven ondernemen. Stappen om te bouwen en te wonen, kortom om te investeren. Als Marowijne groter wordt, wordt Suriname groter.

Hij hield de gemeenschap voor zuinig te zijn met stroom. De subsidie voor stroom wordt afgebouwd. Het is daarom raadzaam om het verbruik in de gaten te houden en rekeningen op tijd te betalen. Ook riep hij de aanwezigen op goed gebruik te maken van de mogelijkheden om ontwikkeling te brengen in het gebied. Eyndhoven bracht dank uit aan de regering, aannemers en werknemers van de EBS. Hij wenste de dorpelingen veel succes toe. ''Make Marowijne greater" riep hij op aan het eind van zijn toespraak.


Minister van Economische Zaken, Saskia Walden merkte op dat er in het dorp Coermotibo mooie sterke vrouwen wonen die weten te werken. De mannen zijn ook erg vooruitstrevend. De regering heeft daarom gezorgd voor de mogelijkheid om hun kracht te gebruiken en om te zetten in winst. Coermotibo ligt dicht bij de grens met Frans Guyana. Daarom komt de export gedachten gelijk op gang. Door de elektriciteit aansluiting krijgt de ontwikkeling een boost en kunnen ondernemingen worden opgestart. De regering stelt SRD 25 miljoen beschikbaar voor de plaatselijke ondernemers. Economische zaken zal met een delegatie naar Coermotibo komen om uit te leggen hoe ondernemers in aanmerking komen voor een lening.


Genevievre Jordan, DNA lid, zei tevreden te zijn met de ontwikkelingen in Coermotibo. Ze ziet dat de regering zijn belofte nakomt om ontwikkeling te brengen in het binnenland. "Jij bepaalt zelf hoe je vooruit wil komen. Elektriciteit brengt ontwikkeling en jij kiest hoe je het gebruikt", hield ze haar gehoor voor.
De onderdirecteur van Toerisme, Priscilla Dawsa wees erop dat alles wat je doet omgezet kan worden in een toeristisch product. Covid heeft de mogelijkheid gegeven om zaken op een rustig tempo te kunnen regelen. “Wat je al deed kan je nu beter doen. Toeristische producten kunnen worden geordend. De VP heeft bewerkstelligd dat het dorp over elektriciteit beschikt”, zei ze nadrukkelijk. Zij gelooft erin dat deze ontwikkeling ervoor zal zorgen dat de bewoners toerisme gericht zullen denken.

Thelma Douglas, directeur Natuurlijke Hulpbronnen, gaf aan dat Wereldwijd de belangrijkste doelstelling 'energy for all' is. Ze stelde zich daarom de vraag waarom nu pas stroom. Regeringen hebben een belangrijke taak en dat is zorgen voor de mensen die ze daar hebben gezet. De huidige President en Vice-President werken voor 't volk. Ze hebben zich beijverd om elektriciteit naar het binnenland te brengen. Stroom brengt ontwikkeling. Douglas riep vooral Jonge mensen op om goed gebruik te maken van de elektriciteit. Ook de ouderen werden door haar aangesproken en aangespoord de stroomaansluiting nuttig te gebruiken. 

President commissaris van de EBS Leo Brunswijk, haalde een zeer verraste bewoonster naar voren, zodat ze haar opmerkelijk verhaal kon vertellen. Marie Pinas nooit gedacht dat ze voor haar dood zou worden aangesloten op het elektriciteitsnet werd gevraagd haar lichtschakelaar in te drukken. Ze kon haar ogen niet geloven toen de ruimte helder werd verlicht. De prescom sprak over de stiefmoederlijke behandeling die het binnenland kreeg van de voorgaande regeringen. Vanaf regering Santokhi-Brunswijk aanzit kwam daarin verandering. Het pad van ontwikkeling werd ingezet. Had hij als kind beschikt over elektriciteit, was hij zeker astronaut geworden, zei Leo Brunswijk. Hij drukte de mensen op het hart om lichten en apparaten niet 1x24 uur aan te laten. Hij wees op de mogelijkheden die de regering creëert door de juiste ontwikkeling tot stand te brengen. Elektriciteit schept oneindig veel mogelijkheden. Maakt u hier goed gebruik van. Paramaribo moet jaloers worden op Marowijne. Het dorp moet toerist aantrekkelijk worden gemaakt.

Hij gaf verder aan dat bewoners van Marowijne bereidt zijn te betalen voor elektriciteit. Vanwege vertraging van de boten met trafo's konden geplande gebieden nog niet worden voorzien van elektriciteit. Leo Brunswijk verzekerde dat het werk wordt opgepakt zodra het materiaal er is. Ook gaf hij aan dat Bernharddorp op het NH-net is aangesloten. Hierdoor betalen zij geen stroom. Echter worden kabels doorgetrokken, waardoor er storingen ontstaan. De aansluitingen zijn al langer dan 40 jaar oud. Er kan kortsluiting ontstaan wat brandgevaar met zich meebrengt. De aansluitingen moeten opnieuw worden geïnstalleerd en zullen daarna op het EBS net worden aangesloten. Dit geldt voor alle achtergestelde gebieden die nog niet op het EBS-net zijn aangesloten. Ze worden allemaal meegenomen in de reorganisatie. Dit zal met zich meebrengen dat er kosten in rekening moeten worden gebracht. De prescom vraagt medewerking van eenieder, zodat het werk voorspoedig kan verlopen. Zoals President Santokhi, zegt "w'o set' en".