Permanente stroom nu in Alfonsdorp

Permanente stroom nu in Alfonsdorp

23-08-2021

Permanente stroom nu in Alfonsdorp

Onder grote publieke belangstelling is de 1x24 uur elektrificatie te Alfonsdorp langs de Oost-Westverbinding in het district Marowijne in gebruik genomen. President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 21 augustus 2021 met een menigte om zich heen de schakelaar gedrukt en stroomtoevoer officieel laten zien door de straatlamp die meteen aanging. Vice President Ronnie Brunswijk stond erbij genietend samen met de blijde bewoners waarvan velen uit de verschillende inheemse dorpen in de regio. Een inheemse muziekgroep heeft de sfeer extra verhoogd.

De rode draad door de felicitatieboodschappen van de verschillende sprekers heen was de roep om de nieuwe kansen, die de elektriciteit biedt, aan te grijpen. VP Brunswijk riep de jeugd op goed te studeren en door te groeien naar het niveau van regeringsverantwoordelijkheid. Hij verwacht net als andere sprekers dat de ontwikkeling in en rondom Alfonsdorp op verschillende gebieden zeker op gang zal komen.
De directeur Thelma Douglas van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zei dat de regering met het brengen van water en licht voor de achtergestelde groepen bezig is de millenniumdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 te realiseren. Het doel van NH is om al in 2024 volledig alle doelen te hebben bereikt.

Districtscommissaris Clyde Hunswijk en kapitein Margriet Biswane spraken hun dank uit namens de bewoners. Jason Karwafodie, student van de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit heeft in Alfonsdorp gewoond en ´s avonds zonder stroom lessen geleerd. Hij heeft de jeugd opgeroepen nu hun best extra te doen nu er elektriciteit is. "Als ik het zonder stroom kon doen dan kunnen jullie het nu beter doen met elektriciteit", aldus Karwafodie. Hij richtte een speciale woord van dank aan de VP Brunswijk voor de aandacht die hij toont aan de woongemeenschap in de omgeving.