Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in

Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in

11-03-2021

Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in
Het personeel van de Stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS), heeft op woensdag 10 maart 2021 een petitie ingediend bij de Vice-President Ronnie Brunswijk. In de petitie geeft het personeel aan dat ze op woensdag 24 februari j.l. van het Management Team van de OSS te horen kregen dat de stichting die reeds 8 jaar lang, kosteloos haar diensten verleent aan chronisch zieken in Suriname, genoodzaakt is haar deuren te sluiten per 1 maart 2021. Dit omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn om de stichting verder operationeel te houden. De stichting ondersteunt patienten met chronische zieken kosteloos met medische screening, wondbehandeling, educatie, behandeling door de medisch pedicure specialisten, fysiotherapeuten en psychologen. Door het verlenen van deze diensten heeft de stichting kunnen bijdragen aan stabilisatie van de amputatiecijfers in ons land.

De medewerkers geven aan dat door het stopzetten van de werkzaamheden clienten voortaan niet meer bij de stichting terecht kunnen voor diensten. Verder betekent sluiting van de OSS dat het personeel brodeloos op straat staat. De medewerkers drukten hun bezorgdheid hierover en de toekomst van hun gezinnen uit aan de VP en vroegen voor ondersteuning in de ontstane situatie.

Vice-President Ronnie Brunswijk gaf aan dat de ontwikkelingen rondom de stichting hem bekend zijn. Hij gaf aan dat het geheel de aandacht heeft van de regering. De kwestie is reeds besproken met de President en er is reeds opdracht gegeven aan de minister om de kwestie aan te pakken. Ook is er afgelopen woensdag in de Raad van Ministers goedkeuring gegeven voor het betalen van de salarissen van de medewerkers. De regering zal verder in contact treden met de vertegenwoordiger van de medewerkers om ook de andere knelpunten van de medewerkers aan te horen en aan te pakken.