Redelijk goed zittingsjaar Hof van Justitie ondanks pandemie

Redelijk goed zittingsjaar Hof van Justitie ondanks pandemie

12-10-2021

Redelijk goed zittingsjaar Hof van Justitie ondanks pandemie

Het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie (HvJ) october 2021 tot september 2022 is officieel geopend. Dit is vrijdag 8 oktober 2021 geschied, tijdens een buitengewone openbare zitting van het Hof aan het Onafhankelijkheidsplein. President Chandrikapersad Santokhi , Vice-President  Ronnie Brunswijk, minister Kenneth Amoksi en parlementsvoorzitter, Marinus Bee, hebben deze plechtigheid bijgewoond. In zijn toespraak heeft de president van het HvJ, meester  Iwan Rasoelbaks, alle betrokkenen bij de verschillende HvJ-afdelingen bedankt voor hun bijzondere geleverde bijdrage in het afgelopen zittingsjaar. De rechtspraak is overeind gebleven. Het Hof heeft vol goede moed het werk gedaan, ondanks de Covid 19 pandemie.
Rasoelbaks heeft aan de hand van statistieken de behaalde resultaten van de rechtsspreking in het afgelopen zittingsjaar uiteengezet. Zo is bijvoorbeeld binnen de afdeling handel, voor wat betreft de achterstand in uitspraken een verbetering opgetreden ten opzichte van 2020; van 1659 naar 1399 zaken. Deze
achterstandszaken zullen verder systematisch worden weggewerkt.
Stap voor stap koerst het HvJ ook richting een digitale transformatie van de rechtspraak. Er is vijf jaar uitgetrokken om dit te realiseren. Alle betrokken actoren moeten in goede samenspraak met elkaar met de nieuwe situatie leren werken.
De Raad van Ministers onder leiding van Vice-President Ronnie Brunswijk heeft bij missive reeds goedkeuring verleend aan de financiële verzelfstandiging, zei Rasoelbaks.