Regering maakt verzachtende maatregelen voor samenleving bekend

Regering maakt verzachtende maatregelen voor samenleving bekend

10-06-2021

Vice-President, Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk heeft bij meerdere aangelegenheden aangegeven dat de regering Santhoki/Brunswijk druk doende is verzachtende maatregelen voor de bevolking in kaart te brengen.
Op woensdag 9 juni 2021 werd de samenleving, tijdens een persconferentie van de regering in de Congreshal met de media, geïnformeerd over het sociaal vangnet dat zal worden uitgevoerd. De VP is ervan overtuigd dat dit vangnet zal helpen het leven draaglijker te maken voor velen.
Delen van de Surinaamse samenleving mogen vanaf eind juni 2021 rekenen op financiële steun van de regering om de slechte economische situatie het hoofd te kunnen bieden. Ambtenaren krijgen een toelage, terwijl de uitkeringen voor rechthebbenden van de Algemene Ouderdom Voorzieningen (AOV), personen met een lichamelijke beperking, kinderbijslag en gepensioneerden uit overheidsdienst zijn verhoogd. President Chandrikapersad Santokhi maakte deze maatregelen tijdens deze meeting bekend. Volgens het staatshoofd zijn de verzachtende maatregelen bedoeld om de koopkracht te versterken.
President Santhoki zei voor de duidelijkheid dat in het nog goed te keuren Herstelplan door De Nationale Assemblee, ook een pakket van verzachtende maatregelen voorkomt. "Het gaat om een overbruggingsperiode," zei Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op de persconferentie. Hij benadrukte dat door eigen besparingen de regering nu in staat is de aanpassingen door te voeren. Van monetaire financiering, lening of witwasserij is hier geen sprake.
De minister van Natuurlijke hulpbronnen, David Abiamofo, heeft de tarief aanpassingen voor het energie- en waterverbruik doorgegeven aan de gemeenschap. De bewindsman schetste een beeld van de gevaarlijke economische situatie waarin de NV Energie Bedrijven Suriname alsook de N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij zich al jaren bevinden. De productie van veilig drinkwater kan “inéén storten”, indien er geen tarief-aanpassingen worden doorgevoerd. Hij riep verbruikers van de beide nutsbedrijven op om zelf hun verbruik te ordenen. De kansarmen worden ontzien bij invoering van de nieuwe tarieven.