Regering zal hard optreden tegen prijsopdrijvers.

Regering zal hard optreden tegen prijsopdrijvers.

23-06-2021
De regering zal hard optreden tegen prijsopdrijvers van basisgoederen. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk hekelt het feit dat er mensen zijn die misbruik maken van de economische crisis. Hij vraagt daarom aan handelaren om de goederen te prijzen naar eerlijkheid en redelijkheid. Dit liet de Vice-President Ronnie Brunswijk optekenen tijdens de Openbare vergadering op 22 juni 2021.
De regering is vast van plan om deze armoede te lijf te gaan. Het streven van de regering is dat ieder burger weer een menswaardig bestaan moet leiden. De VP sluit zijn ogen niet voor de realiteit. 'Ik zal de laatste zijn die zegt dat de economische crisis niet daar is. Ik besef ook dat mensen het steeds moeilijker krijgen'. De VP vraagt de samenleving om nog wat geduld op te brengen. Gewerkt wordt aan een betere prijsbeheersing van goederen. De eerlijkheid gebied de VP om te zeggen dat de controle diensten niet volledig in zijn geslaagd de prijzen van basisgoederen onder controle te houden.
'Er is nog veel te doen op het gebied van strengere prijscontrole', geeft de VP aan. De minister van Economische Zaken (EZ), Saskia Walden, heeft enkele maatregelen aangekondigd om meer inzicht en zicht te krijgen in de prijsberekening van goederen, haalde de VP aan. Ook de voorstellen vanuit het college voor de beteugeling van de prijzen vindt de VP een zeer nuttige aanvulling op dat van de EZ-minister. Verder vraagt de VP aan de instanties die voor de registratie en distributie van voedselpakketten zorg draagt dit zo eenvoudig en transparant mogelijk te doen, zodat elk één die een pakket nodig heeft, deze ook krijgt.
In het college is veel aandacht besteed aan de verhoging van de tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Gebleken is dat brede lagen van de samenleving kritiek heeft op dit besluit van de regering. De regering neemt de kritiek serieus en de tarieven in heroverweging. 'U heeft voor ons gekozen, omdat u verbetering wilt hebben. Als nu blijkt dat de verhoging van de EBS-tarieven voor een groot deel van de samenleving nadelig zal uitpakken dan gaan wij dit vraagstuk bestuderen, zei Vice-President Ronnie Brunswijk.