Tarieven EBS worden verlaagd.

Tarieven EBS worden verlaagd.

26-06-2021

Tarieven EBS worden verlaagd.
"Ik kan u nu reeds zeggen dat de tarieven worden verlaagd". Dit zei Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk in de tweede ronde van de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee, op 25 juni 2021. De regering is niet voorbij gegaan aan de kritiek over de aanpassingen van de tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Vice-President Ronnie Brunswijk had ook een luisterend oor voor de gestelde vragen en opmerkingen van de leden in de eerste ronde over Grondbeleid en het Grondenrechten vraagstuk. Op beide gebieden is de regering zelf actief. De regering is vast van plan een dusdanig grondbeleid te realiseren. Hierdoor kan het recht van ieder burger op een stuk domeingrond worden waargemaakt. Om dit te realiseren moeten misstanden worden weggewerkt. De regering werkt met voortvarendheid aan het grondbeleid, zegt de VP.
Over het Grondenrechten vraagstuk zei de VP dat deze breed is uitgemeten door de Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuels, tijdens de Openbare Vergadering. Kortheidshalve refereerde de VP naar haar betoog. Verder benadrukte de VP dat binnen 1 jaar het probleem in deze zal zijn opgelost.