Tastbare erkenning voor 166 onbaatzuchtige Surinamers

Tastbare erkenning voor 166 onbaatzuchtige Surinamers

22-11-2021

Tastbare erkenning voor 166 onbaatzuchtige Surinamers

In het kader van de herdenking van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid, zijn 166 personen in Suriname en Nederland gedecoreerd. Zes hiervan zijn in Nederland door de Surinaamse ambassadeur gehuldigd namens president Chandrikapesad Santokhi. Verschillende notabelen, waaronder President Santokhi en Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk hebben op 20 november 2021 in de tuin van het presidentieel paleis de decoraties overhandigd. De hoogste onderscheiding, Ridder in de ereorde van de gele ster, is omhangen aan Rudolf Elias, ex-directeur van Staatsolie NV, door de President.

In zijn toespraak loofde het staatshoofd alle decorandi voor hun onbaatzuchtige jarenlange uitzonderlijke bijdrage aan de verheffing van het land en de totale samenleving. Deze bijdrage is volgens de President een bewijs van waardering voor hun opoffering aan de mens in nood. Weer is bewezen dat aanhoudende liefdadigheid geen overdaad is. De huidige slechte economische situatie in Suriname en de bedreigingen als gevolg van Covid-19, alsook de gevolgen van klimaatsverandering hebben de toewijding van de decorandi niet gestopt.


De voordrachten zijn gekomen van overheids- en private organisaties en instanties uit alle lagen van de samenleving in alle districten. President Santokhi haalde aan dat veel waardige burgers niet zijn voorgedragen, maar grote onbaatzuchtige verdiensten leveren. Hij deed een beroep op het bedrijfsleven, overheids en niet-gouvernemensts organisaties en alle andere maatschappelijke groepen om de hard dienende personen te identificeren en op te geven voor decoraties.