Verbeterde prijscontrole in 2022

Verbeterde prijscontrole in 2022

31-12-2021

Verbeterde prijscontrole in 2022

Overheidscontrole op prijzen in de winkel moet in 2022 worden opgevoerd. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk zal de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Saskia Walden, in het nieuwe jaar blijven aansturen om de prijscontrole goed te beheersen. De VP benadrukt dat dit realiseerbaar is door het daadwerkelijk inzetten van de bestaande werkarmen van de overheid. Deze stelling benadrukte VP Brunswijk op woensdag 29 december 2021, tijdens de feestelijke afsluiting van het diensjaar 2021, op het terrein van zijn kabinet.

VP Brunswijk haalde aan dat de criminaliteitsbestrijding en een werkbaar plan voor de verkeersveiligheid ernstige aandacht van de overheid krijgen, in samenwerking met de totale samenleving. VP Brunswijk riep het goed opgekomen publiek, bestaande uit medewerkers van het kabinet op, om als ambassadeurs van het kabinet de ingezette trend van effectieve bestrijding van Covid-19 voort te zetten in 2022. Hij benadrukte dat het ingeslagen pad van verlichting brengen in de basisbehoeften zoals electificatie, schoondrinkwater en goede telecommunicatieverbindingen verder gevolgd zal worden.

De tweede man van het land bedankte het totale personeel voor de positieve samenwerking om de gestelde doelen te realiseren. De algemeen directeur van het Kabinet van de VP, Vivian Gordon, zei dat het komend jaar in het teken zal staan van transformatie van het kabinet. De gestelde doelen van 2021 zijn niet voor honderd procent behaald. Wel is er geïnvesteerd in het versterken van het personeel. Gordon onderstreepte dat de uitgezette doelen van het komend jaar wel zullen worden bereikt, door een positieve houding, kritische opstelling en eenheid aan de dag te leggen. Hij beloofde de VP hem niet teleur te zullen stellen.
Humphrey Dundas, directeur van het Directoraat Volkscommunicatie (DVC), bedankte alle afdelingen van het directoraat voor de geleverde bijdrage aan het geheel, zodat de VP zijn werk voor land en volk kon doen. Het DVC is door VP Brunswijk aangespoord om in het komende jaar mee te helpen voorlichting te geven om de verkeersveiligheid op te voeren. Dundas zei dat alle medewerkers wederom de handen in elkaar zullen slaan om het werk goed te doen.