Vice-President en Guyanese ambtgenoot gaan voor versterking bilaterale relatie

Vice-President en Guyanese ambtgenoot gaan voor versterking bilaterale relatie

14-09-2021

Op het gebied van olie-, gas- en goudindustrie zullen Suriname en Guyana samen moeten optrekken. Dit was een van de zaken die vicepresident Ronnie Brunswijk met zijn Guyanese ambtgenoot, Bharat Jagdeo heeft besproken op 14 september 2021 op het Kabinet van de Vice-President. De Guyanese vicepresident was voor een tweedaags werkbezoek in ons land en heeft ook met ons staatshoofd een onderhoud gehad. Beide landen zullen samen optrekken bij de klimaatconferentie van Glasgow in november dit jaar. VP Brunswijk was zeer ingenomen met het bezoek van zijn Guyanese ambtgenoot en vond het een eer hem op zijn kabinet te ontvangen.

“De ‘best practices’ die Guyana heeft, kunnen wij meenemen,” zei de vp, “omdat ons buurland eerder in het bootje van internationale ontwikkeling is gestapt”.

De bewindslieden wisselden verder van gedachten over hoe de banden tussen beide landen verder geïntensiveerd kunnen worden. De Guyanese Vicepresident onderstreepte dat Suriname en Guyana met zulke belangrijke natuurlijke hulpbronnen samen moeten optrekken. In het bijzonder de olie-industrie, om de  concurrentiepositie sterk te houden. De Guyanese bewindsman heeft verder ook gesproken over grote projecten die in het buurland op touw zijn gezet.  De noodzaak voor de brug over de Corantijnrivier werd tijdens dit gesprek wederom benadrukt.

VP Brunswijk bood zijn ambtgenoot een geschenk aan. De bewindsmannen gingen uit elkaar met de nadrukkelijke afspraak dat ze in contact zullen blijven, over de ontwikkeling in de verschillende industrieën, ten behoeve van land en volk. De Guyanese bewindsman vertrekt vandaag terug naar zijn land.