VP Brunswijk spreekt tijdens grondenrechtenwebinar

VP Brunswijk spreekt tijdens grondenrechtenwebinar

15-06-2021


‘Als vicepresident, maar ook als afstammeling van de Marrons, meer in het bijzonder van de Okanisi, doet het mij veel genoegen om te zien dat de Presidentiële Commissie voor Grondenrechten een partner heeft gevonden in Amazon Conservation Team om dit evenement te organiseren’, verheugde de VP zich bij de opening.
Op de tweede en laatste dag van het webinar, inzake het grondenrechten vraagstuk is Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk aan het woord gekomen. De conferentie die op maandag 14 juni 2021 van start ging had sprekers uit Columbia, Brazilie, de Verenigde Staten van Amerika en Suriname deelden. Zij deelden hun kundigheid op het gebied van grondenrechten.
De VP gaf aan dat de regering werkt aan de goedkeuring van de wet op de collectieve rechten. Er moet ervoor worden gezorgd dat de wet op het Grondenrechtenvraagstuk door onze totale natie wordt gedragen en ondersteund. Deze webinar is in dit kader een ​​goed begin.
Vice-President Ronnie Brunswijk kijkt uit naar de vorderingen van de presidentiële commissie die het wetsontwerp opnieuw moet bekijken, alvorens het voor te leggen aan het parlement.
Zijn dank gaat uit naar alle partijen die in de afgelopen decennia een bijdrage hebben geleverd aan de erkenning van de collectieve rechten van de Inheemsen en de in stamverband levende Surinamers.
De VP benadrukte dat het verlenen van grondenrechten niet betekent dat de inheemsen en de marrons met de gronden kunnen doen wat ze willen; het betekent wel dat ze voor hun territoria zullen moeten zorgen, zoals ze dat al eeuwenlang hebben doen, hand in hand met de hele natie. Ze zijn en blijven immers onderdeel van de nationale overheid. Daarom moet het nationale beleid worden weerspiegeld in alle delen van het land, dus ook in de gebieden die worden beheerd door de Inheemse en Tribale Volken (ITP).
Naast de noodzaak van erkenning van de grondenrechten is ook de ontwikkeling van een “grondenrechtenbeleid” een vereiste. Dit beleid zal gericht zijn op een integrale aanpak bij het versterken van mensen en instellingen en synergie moet worden bevorderd met activiteiten in de mijnbouw, bosbouw, gezondheidszorg en het onderwijs. Dit zou kunnen inhouden dat bestaande wetgeving moet worden herzien of zelfs nieuwe wetten en regelgevingen moeten worden ingevoerd.
De VP sprak van zijn droom om het binnenland van Suriname geleidelijk aan te laten participeren in de productiesector van Suriname en toegang te laten hebben tot de voorwaarden voor een gelukkig en geschoold leven. Mijn droom is ook welzijn en welvaart voor de totale bevolking van ons land. Hij kijkt uit naar een constructief proces voor realisatie van een sterke wetgeving in Suriname. Het mag nimmer beperkt zijn tot de welvaart van een kleine groep.
De VP benadrukte dat RECHTEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN met zich meebrengen. Hij gaf ook aan dat er agentschappen als ondersteuning gecreëerd moeten worden voor het tijdrovend proces van conflicterende grenzen. Het ministerie van ROS zal dan de opname van de integratie van zelfbestuur door ITP's in het bestuurlijk kader nader beoordelen. Dit is slechts een voorbeeld van de vele wetsontwerpen. Daarom moet worden gewerkt aan een grondenrechtenbeleid.
‘Ik ben ingenomen met deze eerste stap en ben hoopvol gestemd. Ik kijk uit naar de aanbevelingen en de begeleiding die wij zullen krijgen voor de fase die nu voor ons ligt, aldus de Vice-President.