VP heeft nodige aandacht voor RGD medewerkers

VP heeft nodige aandacht voor RGD medewerkers

13-07-2021

VP heeft nodige aandacht voor RGD medewerkers
Vice – President Ronnie Brunswijk beloofde de stakende groep medewerkers van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) de nodige aandacht te zullen geven aan problemen waar mee zij zitten. “Wij hebben aandacht voor u” sprak de VP hen toe. DE VP sprak de groep toe, die zich op het Kabinet aanmeldden, op maandag 12 juli 2021. De groep, die alle rayons van 1 tot 8 vertegenwoordigt togen eerder op de ochtend naar de RGD-directeur Nishita Gajadin, die echter afwezig was.
De groep koos toen ervoor de brief aan de Vice-President te overhandigen. In het schrijven geven ze aan dat de bondsvoorzitter van de RGD eigendunkelijk beslissingen neemt en de leden bij geen enkele beslissing betrekt. Ook niet bij bereikte overeenstemmingen over bedragen van lumpsum en de eenmalige uitkering over het jaar 2020. De leden zijn ontevreden met de overeengekomen bedragen.
Op 15 juli 2021 zijn gesprekken gepland over CAO-onderhandelingen over het jaar 2021. Bij de leden bestaat onwetendheid over de voorstellen van de bondsvoorzitter, Robby Naarendorp, met betrekking tot de bedragen. Voor de leden is het onduidelijk wat het percentage salarisverhoging is, welke toelagen aangepast worden en ook als vervoerstoelage is aangevraagd.
De leden gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de bondsvoorzitter. Ook gaven ze aan dat de huidige economische situatie in het land van hen eist dat ze hun belangen zelf behartigen. Graag zien zij de volgende punten meegenomen in de nieuw te sluiten CAO;
1. Lumpsum van SRD 4000 opschroeven naar SRD 8000 en de betalingsdatum duidelijk vermelden. Verder kunnen wij wel akkoord gaan met de eenmalige uitkering van SRD 2750, alleen moet de uitbetalingsdatum duidelijk zijn.
2. Salarisverhoging moet minimaal 75% bedragen.
3. Vervoerstoelage hebben wij nodig, gezien de huidige benzineprijs.
4. Verhoging van midden- en weekendwacht toelage graag met 100%
5. Verhoging van kledingsgeld met 50%
6. AKB gelijkstellen aan die van de overheid
7. Graag prestatie toelage invoeren.
8. De president van de republiek Suriname had alle zorgverleners een toelage van SRD 750 toegezegd, die hebben wij nooit ontvangen. Graag wat duidelijkheid hieromtrent.
9. Betere Ambulances voor de RGD en alle gezondheidcentra.
De VP verzekerde hen dat hij zich zal inzetten. Hij zal alle punten duidelijk en concreet aangeven aan de President die hij om 11.30 uur spreekt. Verder beloofde de VP dat ze uiterlijk 14 juli, zoals zij dat gevraagd hebben antwoord krijgen. Vice-President Brunswijk adviseerde de leden het opgezegde vertrouwen in de bondsvoorzitter weer in overweging te nemen. De bond is volgens de VP het orgaan dat hun belangen moet behartigen. De medewerkers vertrokken zichtbaar tevreden over de toezegging van de Vice – President om zich in te zetten voor een oplossing van het Kabinet. “un sabi dat VP o jep’ wi” schreeuwde een van de medewerkers enthousiast.