Wekelijkse RvM krijgt meer diepgang komend jaar

Wekelijkse RvM krijgt meer diepgang komend jaar

06-10-2021
Wekelijkse RvM krijgt meer diepgang komend jaar
De wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM) gaan onverkort door. Dit benadrukte vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk tijdens de persconferentie op maandag 4 oktober 2021. Het komend begrotingsjaar zal gewerkt worden aan bredere en diepgaande discussies over dogmatische agendapunten. Indien nodig zullen ook materie-deskundigen erbij worden gehaald om de RvM uitgebreid van informatie te voorzien, door middel van presentaties. Er zal erop worden toegezien dat afhandeling van raadsvoorstellen efficiƫnter zal geschieden meldt het Directoraat Volkscommunicatie.
Er zal op het kabinet van de VP een kleine commissie worden benoemd die belast zal zijn met het toezicht op het uitvoeren van de raadsvoorstellen. Door het volgen hiervan kan op tijd worden vastgesteld wat de knelpunten zijn en hoe die op gepaste wijze kunnen worden opgelost. Door tussentijdse evaluatie van dit werkproces kan worden nagegaan waar eventuele verbeterpunten moeten worden aangebracht. Een goede, heldere en transparante communicatie zal meer en betere prestaties opleveren, op elk niveau.