IDB wil onmiddellijk helpen in crisis binnenland

IDB wil onmiddellijk helpen in crisis binnenland

25-04-2022
IDB wil onmiddellijk helpen in crisis binnenland
De Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB) wil de noodhulp aan de door watersnood getroffen gebieden in het binnenland helpen financieren. Na een verzoek van de Surinaamse regering, kunnen zowel geld als materiaal, toiletten, bewoonbare voorgefabriceerde containers en voedingsartikelen worden vrijgemaakt. Dit is op maandag 25 april 2022 naar voren gekomen tijdens een werkbezoek van de nationale directeur van de IDB, António Gonçalves en de Area Chief of Operation van de IDB in Suriname, Steven Collins, aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk.
IDB is ook bereid te helpen met het maken van haalbaarheidsstudies, met betrekking tot een eventuele verhuizing van de huidige dorpen naar hoger gelegen gebieden. VP Brunswijk onderkent dat het heel wat voeten in de aarde zal hebben, om dorpsbewoners te overtuigen hun oude vertrouwde woonplek langs de rivier te verlaten. Hij hoopt door middel van tactvolle aanpak en de nodige krutus met de bewoners te beleggen om het belang van verhuizing te bespreken. De VP zegt erg dankbaar te zijn voor de handreiking van de IDB, om het achterland van Suriname te halen uit de huidige crisis.