Salaris personeel Marwina Ziekenhuis veilig

Salaris personeel Marwina Ziekenhuis veilig

11-05-2022
Salaris personeel Marwina Ziekenhuis veilig
 
Het personeel in dienst bij het Marwina Streek Ziekenhuis (MSZ) krijgt het salaris over april 2022 uiterlijk vrijdag gestort. Dat hebben de Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, op woensdag 11 mei 2022 aan het personeel beloofd, tijdens een onderhoud tussen de VP en de Bond van Personeel MSZ (BPMSZ). De relevante ministeries hebben de nodige voorbereidingen al getroffen. In de Raad van Ministers (RVM) is sinds 13 april 2022 de goedkeuring verstrekt.
 
De minister van Financiën heeft ook tijdens de RVM aangeven dat er inmiddels opdracht is gegeven voor de overmaking van het loon. De Centrale Bank van Suriname zal de laatste handeling plegen, waarna de personeelsleden over hun geld kunnen beschikken. Met betrekking tot de Covid-toelage aan het verplegend personeel van de ziekenhuizen, heeft minister Ramadhin aan het personeel van MSZ de verzekering gegeven dat eind mei de betaling plaats zal vinden. Het gesprek met een vertegenwoordiging van de BPMSZ, onder leiding van de bondsvoorzitter Imro Edam, is de aanleiding van een protestactie van de bond, die gestalte kreeg voor het kabinet van de VP. Uit waardering voor de groep voor hun inzet gedurende de pandemie, heeft de VP de groep spontaan ontvangen, om hun misnoegen aan te horen en waar nodig te bemiddelen.