Social Army vraagt VP interventie uitgifte bouwkavels

Social Army vraagt VP interventie uitgifte bouwkavels

24-03-2022
Social Army vraagt VP interventie uitgifte bouwkavels
Stichting Social Army, wil sneller aan bouwrijpe kavels komen voor haar leden. De stichting heeft in verband hiermee Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk benaderd met het verzoek om dit doel te helpen realiseren. Dit kwam naar voren tijdens een beleefdheidsbezoek van het stichtingsbestuur van Social Army op dinsdag 22 maart 2022 aan de VP op diens kabinet. De groep met een bestand van duizenden jongeren heeft de sociaal bewogenheid van de VP gemerkt en denkt dat hij als deel van de regering wel kan helpen. Er is nu een gebied gezien waar een beperkt aantal jongeren alvast een stukje grond zouden kunnen bemachtigen.
Het verzoek tot uitgifte is al aan de overheid voorgehouden. Ook dit is onder de aandacht van de VP gebracht. VP Brunswijk stelt het bezoek van de jongerenstichting erg op prijs en zal het verzoek van de jongeren bestuderen en doorgeleiden naar de bevoegde instanties. De organisatie mag later op een reactie van de VP rekenen. Hij is van mening dat vele problemen in het land pas effectief aangepakt kunnen worden door positieve bundeling van mensen die samen naar een oplossing zoeken.
Stichting Socail Army pakt verschillende sociale projecten aan. Zo is er recentelijk aandacht geschonken aan daklozen.