SRD 10.000 Financiële ondersteuning voor onterecht beschoten man

SRD 10.000 Financiële ondersteuning voor onterecht beschoten man

14-04-2022
SRD 10.000 Financiƫle ondersteuning voor onterecht beschoten man

Rodney Kwasiba die door een misverstand hulpbehoevend is geworden, is gedurende een periode van 5 jaar verzekert van een financiƫle tegemoetkoming van SRD 10.000 per maand. Zo kan hij in zijn dagelijkse behoefte voorzien. Deze tegemoetkoming is door tussenkomst van Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk aan hem verzekerd en officieel gemaakt, door ondertekening van een contract op 12 april 2022. De ondertekening van het document vond plaats op het kabinet van de VP.
Kwasiba liep op zondag 29 augustus 2021 een schotverwonding op, tijdens opsporingswerkzaamheden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) te Paranam in het district Para. Het slachtoffer werd ten onrechte aangezien als verdachte. Zijn verwondingen zijn van dien aard dat, als kostwinner, hij niet meer in staat is zijn familie en zichzelf te onderhouden. Door afgelegde getuigenverklaringen van buurtbewoners, bleek na de beschieting duidelijk dat Kwasiba daadwerkelijk onschuldig was.
VP Brunswijk onderkent dat dit een fout van de overheid betreft. Hij is daarom de mening toegedaan dat hulp in deze vorm aan Kwasiba gerechtvaardigd is en de juiste verlichting zal brengen voor hem en zijn gezinsleden. Kwasiba heeft heel openhartig zijn dankbaarheid geuit aan Vice-President Brunswijk.