“Wij gaan het niet laten voor mannen alleen"

“Wij gaan het niet laten voor mannen alleen"

28-04-2022
“Wij gaan het niet laten voor mannen alleen"
Dertig meisjes op het Voorbereid Onderwijs Junioren (VOJ) niveau zijn in Moengo bewuster gemaakt dat de Internationale Communicatie Technologie-sector (ICT) ook voor vrouwen is weggelegd. Het gaat om leerlingen van de muloscholen, Hubertus Waaldijkschool 1 & 2 voor en de Barronschool voor het Lager Beroeps Onderwijs. De bewustwordingsactiviteit, die op donderdag 28 mei 2022 plaats vond bij de Hubertus Waaldijkschool 2, stond in het kader van de International Girls in ICT Day met als thema Acces & Safety (Toegang en Veiligheid). Zo moeten alle obstakels in de weg voor vrouwen tussen 12 en 24 jaar, om voor ICT te kiezen, verminderd worden steeds. Lucrethia Pinas, onderdirecteur Communicatie van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), heeft de meisjes opgeroepen de beschikbare informatie te gebruiken om ook te studeren. “Wij gaan het niet laten voor de mannen alleen”, zei Pinas. TCT heeft bewust deze activiteit helpen organiseren aangezien er zekere bloei is in de sector.
Burgermoeder van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie, prees de ontwikkelingskans die door deze dag dichter bij de districtsmeisjes is gekomen. Vice president (VP) Ronnie Brunswijk heeft de scholieren opgeroepen om zich te bewijzen door deze kans te grijpen en zich te ontwikkelen in ICT. “Suriname heeft de bijdrage van elk van jullie nodig voor de duurzame ontwikkeling op het gebied van ICT. Jullie inbreng zal zeker bijdragen aan verbetering van de communicatie in elk deel van dit land”, aldus de VP.
Uit onderzoek is gebleken dat er nog bitter weinig meisjes en dames zijn die kiezen voor deze branche. De VP zei dat hoe meer spreiding wij hebben van de ICT-ontwikkeling binnen onze samenleving, hoe meer wij in staat zullen zijn “om op adequate manier verbetering te brengen op het gebied van met name armoedebestrijding, het onderwijs en de volksgezondheid.”
Xaviëra Agard, waarnemend Human Resource Manager bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), gaf een korte historie van de jaarlijkse terugkerende Girls in ICT Day. De dag is in het leven geroepen door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), een communicatie technologie tak van de Verenigde Naties. Het doel is meer meisjes te interesseren voor ICT.