e-Gov

Wat is e-Government?
e-Government is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten. Dat heeft consequenties voor de structuur en de procedures van de overheidsorganisatie. Daarom is het meer dan alleen de inbreng van digitale technologie. Het leidt ook tot aanpassing van de organisatie, vereist nieuwe kennis en vaardigheiden. 

Voor het volledige e-Government Strategisch werkdocument, klik hier. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.


Waarom e-Government?

De overheid is er voor de burgers. Burgers betalen belasting waarmee de overheid voorziening treft in het algemeen belang. De overheid heeft bureaus met ambtenaren en die zorgen voor de diensten en producten die de overheid aan de samenleving biedt. Die methode is strikthierarchisch in de vorm van een staf-lijn organisatie. Overal in de wereld geeft deze manier van werken veel administratieve lasten voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De afhandeling van verzoeken gaat langzaam. Kortom, gaandeweg wordt de afstand tussen de overheid en de samenleving groter en groter. 

Met de komst van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) blijkt het mogelijk te zijn om vele malen sneller, adequater, efficienter en effectiever te werken. Met het stroomlijnen van de processen van de Service Verlenende Instanties (SVI) binnen de overheid en daarbij ICT te gebruiken als ondersteunend middel, beoogt de overheid de afstand met de samenleving te verkleinen en haar beter van dienst te zijn.  

Bekijk de infomercial hier  (English version).

 

Wat is de grondslag van de e-Government commissie?
De e-Government commissie heeft haar grondslag in het Ontwikkelingsplan 2012-2016, zoals dat in december 2011 bij wet is vastgesteld door de Nationale Assemblee. De commissie is ingesteld door de Vicepresident van de Republiek Suriname en ressorteert onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Onderraard e-Government van de Raad van Ministers.