Raad van Ministers

Volgens de Grondwet vormen de ministers samen de Raad van Ministers (RvM). De RvM besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van het beleid. De RvM vergaderingen worden voorbereid door het secretariaat van de RvM

Reglement van orde
In het Reglement van orde zijn regels vastgelegd over de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Ministers.

De vergadering
De RvM vergadert onder leiding van de Vice President. De raad vergadert minimaal een keer per week, welke plaatsvindt op de dinsdag. Als dat nodig is, kan de raad ook op andere momenten bijeenkomen. De vergaderingen vinden plaats in de Vergaderzaal op het kabinet van de Vice President in het Regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat no.118.

Onderraden
Gecompliceerde en meer technische onderwerpen worden meestal niet direct besproken in de ministerraad. Deze onderwerpen worden eerst behandeld in een onderraad door de ministers die er direct bij betrokken zijn. De Vice President zit ook de vergaderingen van onderraden voor[2].

Commissies
Naast de onderraden kan de RvM uit haar midden commissies instellen met een bijzondere opdracht. De instelling van deze commissies is voor een bepaalde tijdsduur.