Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Dorpsgemeenschap Pikin Saron legt problemen voor aan VP Brunswijk

Dorpsgemeenschap Pikin Saron legt problemen voor aan VP Brunswijk

Vice-President Ronnie Brunswijk, bracht een kennismakingsbezoek aan de inheemse- en Marrondorpen in het district Para. Het dorp Pikin Saron werd ook aangedaan. De VP bedankte de bewoners voor hun hun begrip en inzet die zij de afgelopen periode hebben getoond.  Hij gaf aan zijn aandacht te vestigen op het grondenrechten vraagstuk. De VP deelde de dorpsbewoners mee dat voor 16 juli 2021 het grondenrechten vraagstuk wordt opgelost.
Het binnenland heeft prioriteit

Het binnenland heeft prioriteit

Vice-President Ronnie Brunswijk legde tijdens de regeringspersconferentie uit, waarom het binnenland prioriteit geniet en de speciale aandacht van de regering heeft. De problemen in het binnenland zijn niet dezelfde als die van de stad. Hij onderstreepte daarmee de woorden van President Chandrikapersad Santhoki die wees op de urgentie van het treffen van maatregelen in het binnenland.
VP Brunswijk: “De verruwing van de criminaliteit baart ons zorgen”`

VP Brunswijk: “De verruwing van de criminaliteit baart ons zorgen”`

De verruwing van de criminaliteit baart de regering zorgen´. Dit zei Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 14 april 2021. Hoewel de cijfers in vergelijking met voorgaande perioden niet zijn gestegen, is de aard van de misdrijven wel verruwt. Als voorbeeld haalde de VP de executie afgelopen week te Pontbuiten aan, alsook de vele verkeersongevallen. De VP gaf in zijn betoog aan dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksie, samen met zijn team druk bezig is om na te gaan hoe de uitbarstingen binnen de criminaliteit hard aan te pakken.
Regering pakt goud- en houtsector aan

Regering pakt goud- en houtsector aan

De regering is drukdoende om de hout- en goudsector te ordenen. Dit zal ervoor zorgen dat ook deze sectoren een bijdrage leveren aan de inkomsten van het land. Vice-President (VP) Ronnie Brunwsijk gaf aan dat de regering zijn huiswerk heeft gemaakt ten aanzien van de inning van belastingen bij de kleinschalige goud- en houtsector. Door het Ministerie en de belastingdienst wordt een model uitgewerkt hoe deze groepen ook een bijdrage kunnen leveren aan versterking van de economie. Hiervoor zal een concept wet worden aangeboden aan De Nationale Assemblee voor goedkeuring.
VP Brunswijk: “Regering is zich bewust van noden samenleving”

VP Brunswijk: “Regering is zich bewust van noden samenleving”

“De regering is zich terdege bewust van de problemen waarmee de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd. Zij weet dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest en heeft een luisterend oor voor de kreet van het volk. De regering is bezig het land uit het diepe dal te halen en er wordt met deskundigen gebrainstormd hoe op korte termijn verlichting voor de gemeenschap te brengen.” Zo sprak vicepresident Ronnie Brunswijk op woensdag 14 april 2021 tijdens een regeringspersconferentie, waarbij hij samen met president Chandrikapersad Santokhi inging op actuele zaken.
Dorp Matta blij met bezoek VP

Dorp Matta blij met bezoek VP

Het inheemse dorp Matta maakte ook deel uit van de reeks van dorpen die Vice- President Ronnie Brunswijk bezocht. De dorpsgemeenschap voelde zich vereerd met het bezoek. Zij hebben er lang naar uitgekeken. De VP en gevolg werden warm onthaald. De vertegenwoordiger van het dorp heeft namens de bewoners enkele knelpunten besproken met de regeringsdelegatie. Middels een presentatie gaven zij de bezoekers een beeld van de werkzaamheden die ze verrichten om het dorp in stand te houden. Aan de VP werd aangegeven dat de ondersteuning van de regering onontbeerlijk is.
Vice-President Brunswijk hoort problemen 22 dorpen Sipaliwini aan

Vice-President Brunswijk hoort problemen 22 dorpen Sipaliwini aan

Vice- President Ronnie Brunswijk is vast van plan niets aan de toeval over te laten om de ontwikkeling van het achterland ter hand te nemen. Zo stond hij van 2 april tot en met 5 april aan het hoofd van een delegatie bestaande uit de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee en enkele ministers als ook parlementariërs, die een werkbezoek heeft gebracht aan het district Sipaliwini en wel het Pamacca en Taphanahoni gebied, waarbij er 22 dorpen zijn aangedaan. Het werkbezoek had tot doel met de gemeenschap van gedachten te wisselen om na te gaan hoe de ontwikkeling aldaar samen met de overheid ter hand kan worden genomen.
Schoon drinkwater voor Wan Hati en Pikin Santi

Schoon drinkwater voor Wan Hati en Pikin Santi 

De dorpen Wan Hati en Pikin Santi in het distrikt Marowijne, beschikken over schoon drinkwater. Op donderdag 1 april 2021 vond de oplevering plaats van de productiestations.  Bij aankomst op Wan Hati werd de delegatie feestelijk ontvangen. Met de oplevering van deze productiestations heeft regering Santhoki/ Brunswijk wederom getoond dat gezond drinkwater voor iedereen prioriteit geniet.
Officiele ingebruikname nieuw gebouw Vreemdelingen zaken

Officiele ingebruikname nieuw gebouw Vreemdelingen zaken

Het nieuw gebouw van het Onderdirectoraat Vreemdelingenzaken, ressorterende onder het Ministerie van Justitie en Politie, is in gebruik genomen. De Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk memoreerde de zeer ongunstige werkomstandigheden, waaronder het personeel van dit onderdirectoraat heeft moeten functioneren. Hij bedankte de werknemers voor hun inzet.
Activiteiten in samenspraak met lokale bevolking benadrukt VP

Activiteiten in samenspraak met lokale bevolking benadrukt VP

Vice-President Ronnie Brunswijk benadrukt dat ook als de overheid besluit activiteiten uit te voeren in landsbelang, dit in samenspraak dient te geschieden met de lokale bevolking als het betrekking heeft op gemeenschapsgronden. Zo reageerde de VP kort nadat hij een petitie van de bewoners van Witsanti in ontvangst nam.
Scholencomplex Para versnelt ontwikkeling district

Scholencomplex Para versnelt ontwikkeling district

Scholencomplex Para versnelt ontwikkeling district De eerste steen van de Schoolcampus te Hanover, Para is op zondag 07 maart gelegd. De Vice- President Ronnie Brunswijk heeft samen met het staatshoofd Chandrikapersad Santokhi en anderen dit heuglijk moment meegemaakt. De bouw van dit woon- en leef scholencomplex moet een positieve uitstralingseffect hebben op de omliggende gebieden. Ook zal het helpen om de ontwikkeling in dit gebied versneld op gang te brengen.
Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in

Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in

Personeel stichting One Stop Shop roept hulp VP in Het personeel van de Stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS), heeft op woensdag 10 maart 2021 een petitie ingediend bij de Vice-President Ronnie Brunswijk. In de petitie geeft het personeel aan dat ze op woensdag 24 februari j.l. van het Management Team van de OSS te horen kregen dat de stichting die reeds 8 jaar lang, kosteloos haar diensten verleent aan chronisch zieken in Suriname, genoodzaakt is haar deuren te sluiten per 1 maart 2021. Dit omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn om de stichting verder operationeel te houden.
Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP

Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP

Bewoners Helena en Altona village zoeken bescherming bij de VP Bewoners van de woningbouwprojecten van P&D Real estate te Helena Christina en Altona Village 1& 2 hebben op dinsdag 9 maart 2021, bescherming en ondersteuning gezocht bij Vice - President Ronnie Brunswijk. Deze bewoners hebben huizen gekocht onder voorwendselen die achteraf niet helemaal blijken te kloppen.
“Stg. Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling”, een feit

“Stg. Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling”, een feit

“Stg. Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling”, een feit Vice – President Ronnie Brunswijk staat bekend om zijn sociaal karakter. Om zijn hulp aan verschillende individuen, organisaties en anderen te structureren en van een duurzaam karakter te voorzien is de stichting Ronnie Brunswijk voor groei en ontwikkeling gelauncht. “Mijn hart is zo zwak dat ik iemand niet kan wegsturen zonder te helpen” zei de VP bij de launch
Vice president vereeuwigd in borstbeeld

Vice president vereeuwigd in borstbeeld

Het nieuwste en eerste kunstwerk voor 2021 vervaardigd door kunstenaar Rahied Abdoel, is een borstbeeld op een bijzondere sokkel van Vice - President Ronnie Brunswijk.  De kunstenaar begon in november 2020 met het vervaardigen van het kunstwerk, ter gelegenheid van de 60ste jaardag van de VP. Nu na 4 maanden is het beeld helemaal af.