Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Social Army vraagt VP interventie uitgifte bouwkavels

Social Army vraagt VP interventie uitgifte bouwkavels

Stichting Social Army, wil sneller aan bouwrijpe kavels komen voor haar leden. De stichting heeft in verband hiermee Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk benaderd met het verzoek om dit doel te helpen realiseren. Dit kwam naar voren tijdens een beleefdheidsbezoek van het stichtingsbestuur van Social Army op dinsdag 22 maart 2022 aan de VP op diens kabinet. De groep met een bestand van duizenden jongeren heeft de sociaal bewogenheid van de VP gemerkt en denkt dat hij als deel van de regering wel kan helpen.
Permanente oplossing wateroverlast Creola in zicht

Permanente oplossing wateroverlast Creola in zicht

Vice-president (VP) Brunswijk heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan Creola in het district Saramacca die eveneens door wateroverlast is getroffen. Bij deze gelegenheid was ook districtscommissaris (DC) van Saramacca Sherin Bansi-Durga aanwezig.
Regering komt met meer geld voor binnenland

Regering komt met meer geld voor binnenland

De regering van Suriname zal later meer geld vrijmaken voor de bestrijding van de watersnoodramp die het binnenland heeft getroffen. Reeds is een eerste tranche van SRD 6 miljoen beschikbaar gesteld van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding (NCCR). Het ligt in de bedoeling van de regering om op basis van de geconstateerde noden de volgende overmakingen de doen.
𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐊𝐚𝐬𝐭𝐢𝐞𝐥 𝐤𝐫𝐢𝐣𝐠𝐭 𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ 𝐊𝐚𝐬𝐭𝐢𝐞𝐥 𝐤𝐫𝐢𝐣𝐠𝐭 𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐠

André Kastiel is midden februari dit jaar genezen teruggekeerd uit Columbia. Daarvoor is hij Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk erg dankbaar. Op dinsdag 8 maart 2022 is hij de VP persoonlijk komen bedanken. De operatie in de keel van Kastiel is zeer succesvol verlopen, waardoor hij nu weer hoorbaar kan praten. Ook zijn smaak en reuk zijn terug gekeerd.
VP: Hulp getroffen gebieden binnenland niet voldoende

VP: Hulp getroffen gebieden binnenland niet voldoende

Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk is zeer aangegrepen door de situatie die hij heeft aangetroffen in het achterland van Suriname. Nadat berichten hem bereikten over wateroverlast in het binnenland, vertrok hij vrijdag 11 maart 2022, ter oriëntatie naar het Paamaka, Matawai en Tapanahonygebied. De situatie is tenhemelschreiend. Door de aanhoudende regens zijn rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor gebieden zijn ondergelopen. Er wordt weinig of niets van de dorpsbewoners gehoord, omdat ze door wateroverlast verstoken zijn van elektriciteit.
VP trakteert seniore burger met woning

VP trakteert seniore burger met woning

De seniore burger Vera Weewee uit het dorp Makandi, in het district Brokopondo, kon haar blijdschap niet bedwingen toen Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk haar een bezoek bracht. De VP kwam er op zijn jaardag, maandag 7 maart 2022, om haar te trakteren met de eerste steenlegging van haar nieuwe huis.
NV Havenbeheer en Port of Antwerp International werken samen

NV Havenbeheer en Port of Antwerp International werken samen

NV Havenbeheer en de directie van de haven van Antwerpen uit België, hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk op zijn kabinet. Het doel van het bezoek op woensdag 9 maart omvatte hoofdzakelijk kennismaking met de directie van de Port of Antwerp International (PAI) die op dit moment in Suriname is.
Vrouwen Galibi in het zonnetje gezet

Vrouwen Galibi in het zonnetje gezet

In het dorp Galibi, aan de Marowijne rivier, klinkt inheems muziek. Het dorp is voor enkele uren veranderd in een waar festijn. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk heeft op dinsdag 8 maart, de internationale Dag van de Vrouw, de vrouwen van Galibi in het zonnetje gezet. Hij heeft presentjes gegeven aan vrouwen met bepaalde verantwoordelijkheden en een maaltijd aan de inheemse gemeenschap gesponsord.
Bond en directie SWM moeten gezamenlijk optrekken

Bond en directie SWM moeten gezamenlijk optrekken

De cao-onderhandelingen bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) vlotten niet, volgens de bond bij dit bedrijf. Een delegatie van de bond onder leiding van bondsvoorzitter, Dwayne Cairo, heeft dit kenbaar gemaakt aan Waarnemend (Wnd) President Ronnie Brunswijk tijdens een onderhoud, op woensdag 2 maart 2022, op het Kabinet van de Vice President.
Aanname initiatief voorstel wijziging SBW

Aanname initiatief voorstel wijziging SBW

Waarnemend (Wnd) President van de Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk, is bijzonder verheugd over de aanname van het initiatief voorstel houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek artikel 63 bis en artikel 67 A. De wet is kamerbreed goedgekeurd door het college, op 3 maart 2022, in De Nationale Assemblee (DNA)."Deze goedkeuring levert een positieve bijdrage aan de procedure ter verbetering van de akte van de burgerlijke stand en zo ook aan de dienstverlening aan de Surinaamse samenleving.
1 voor 12 krijgt 5 hectare grond te para

1 voor 12 krijgt 5 hectare grond te para

“Ik ben deze regering zeer dankbaar dat zij eindelijk de Stichting 1 voor 12 blij heeft kunnen maken met een stuk grond van circa 5 hectare”, woorden van een tevreden Louis Vismale. Op woensdag 2 maart 2022 mocht hij zijn toewijzingsbeschikking in ontvangst nemen van waarnemend (wnd.) president Ronnie Brunswijk.
Dorpsgemeenschap Kwamalasamutu ontvangt Wnd President Brunswijk hartelijk

Dorpsgemeenschap Kwamalasamutu ontvangt Wnd President Brunswijk hartelijk

De dorpsgemeenschap te Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname, werd verrast door het onverwachts bezoek van waarnemend (Wnd.) President Ronnie Brunswijk. Van maandag 28 februari tot 1 maart 2022 vertoefde de Wnd. President in het dorp. Hiermee wenst de bewindsman de band met deze gemeenschap te versterken. Met zijn focus op hun vooruitgang en welvaart, heeft hij hen alvast voorzien van levensmiddelen en gereedschappen voor het bewerken van hun kostgrondje.
Maatschappelijke groepen vragen eerherstel Jowini Abaisa

Maatschappelijke groepen vragen eerherstel Jowini Abaisa

In een petitie wordt aandacht gevraagd van de regering om de overleden vakbondsleider Ronald Abaisa, ook bekend als Jowini Abaisa, in ere te herstellen. Onder leiding van Obed Kanape, vertegenwoordiger van het platform Fietie (Fiiman Innovatie Educatie Technologie Intellect), is op maandag 28 februari 2022 deze petitie ingediend bij Waarnemend (Wnd) President Ronnie Brunswijk, op het kabinet van de Vice President. Abaisa kwam op voor de belangen van het volk en streefde naar lotsverbetering van de arbeidersklasse. Hij werd tijdens een demonstratie op 27 februari 1973 doodgeschoten door de politie.
Surinaamse studenten veilig in Rusland

Surinaamse studenten veilig in Rusland

Alle Surinamers die middels een beurs studeren in Rusland zijn veilig. De regering heeft via het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur, contact gemaakt met de ouders van deze groep studenten om ze te informeren over hun veiligheid. Tijdens de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), op donderdag 24 februari 2022, heeft de regering antwoord gegeven op vragen van parlementariërs. Vice President (VP) Ronnie Brunswijk leidde het ministersteam bij deze beantwoording.
Moslimorganisatie wil wooncentrum bouwen

Moslimorganisatie wil wooncentrum bouwen

Middels het bouwen van een wooncentrum te Tamanredjo in het district Commewijne, wenst de Surinaamse Islamistische Gemeente Suriname (SIGS) een bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkeling. Hiervoor wil zij haar reeds bestaande structuren inzetten. SIGS heeft een eigen terrein om op te bouwen, maar heeft wat aanvullende zaken nodig. Daarom heeft het bestuur van SIGS tijdens een kennismakingsbezoek aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk, op donderdag 24 februari 2022, de hulp van de VP ingeroepen.