Verbeterde prijscontrole in 2022

Verbeterde prijscontrole in 2022

Overheidscontrole op prijzen in de winkel moet in 2022 worden opgevoerd. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk zal de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Saskia Walden, in het nieuwe jaar blijven aansturen om de prijscontrole goed te beheersen. De VP benadrukt dat dit realiseerbaar is door het daadwerkelijk inzetten van de bestaande werkarmen van de overheid. Deze stelling benadrukte VP Brunswijk op woensdag 29 december 2021, tijdens de feestelijke afsluiting van het diensjaar 2021, op het terrein van zijn kabinet
Rehabilitatie weg naar Corneliskondre na interventie VP Brunswijk

Rehabilitatie weg naar Corneliskondre na interventie VP Brunswijk

Bewoners van Corneliskondre stuurden een wanhopig signaal naar Vice-President Ronnie Brunswijk (VP) door de weg naar hun dorp te baricaderen. De weg was door de vele regens en zware trucks van de multinational I AM Gold onbegaanbaar. Wat de situatie elke dag verergerde was het op en neer rijden van de trucks. Dit dreef de bewoners tot hun wanhoopsdaad van barricaderen
300 bewoners in Nickerie beschikken over grondpapieren

300 bewoners in Nickerie beschikken over grondpapieren

Na de distrikten Marowijne, Wanica, Para zijn nog een groep bewoners van Nickerie in aanmerking gekomen voor grondpapieren. Op dinsdag 21 december hebben meer dan 300 bewoners hun grondbeschikking en of bereidverklaring ontvangen. Regeringsvertegenwoordigers zijn gereisd naar het rijstdistrikt om de documenten aan de gemeenschap aldaar te overhandigen. De blijdschap was duidelijk van de vele gezichten af te lezen.
Papatam niet langer in het donker

Papatam niet langer in het donker

Na jarenlang uitgeven aan benzine voor lichtmotoren en improviseren om te overleven in het donker, beschikt het gebied Papatam en omgeving eindelijk over elektriciteit. Op zondag 12 december 2021 werd de stroomvoorziening officieel in werking gesteld. Vice-President Ronnie Brunswijk (VP) en verschillende regeringsvertegenwoordigers waren aanwezig om dit heugelijk feit samen met de bewoners te vieren.
Optimale drinkwatervoorziening Commewijne een feit

Optimale drinkwatervoorziening Commewijne een feit

Met de opening van het waterleidingstation van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij te La Liberté, is de beschikking over optimale drinkwatervoorziening in Commewijne een feit. Op vrijdag 10 december 2021 werd het Waterleidingstation vol vreugde in gebruik genomen. De zuiveringsinstallatie te La Liberté kan ruim 12.000 huishoudens voorzien van schoon drinkwater. Vele gebieden in het district Commewijne kunnen hierdoor optimaal voorzien worden van drinkwater
Groeiende boosheid over slechte behandeling inheemsen

Groeiende boosheid over slechte behandeling inheemsen

Inheemse gemeenschappen kunnen de slechte behandeling niet meer aan. Op een inheemse miniconferentie van dorpshoofden en -vertegenwoordigers, van 8 tot en met 10 december 2021, te Powakka in het district Para is in een slotverklaring aangegeven dat de inheemsen in geheel Suriname steeds erger verhit raken. Dit vanwege het ontbreken van rechtszekerheid en rechtsbescherming.
Kenny B overhandigt Platina award aan VP Brunswijk

Kenny B overhandigt Platina award aan VP Brunswijk

Kenneth Bron, bekend als Kenny B, heeft zijn 7 maal Platina Award overhandigd aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk. Dit vond plaats op dinsdag 7 december 2021, op het kabinet van de VP. De overhandiging deed de beroemde zangartiest als teken van waardering voor de goede vriendschap tussen beide heren en de positieve bijdrage die de VP levert om het zangtalent in Suriname te helpen promoten.
Personeel Kustwacht naar Wnd President Brunswijk

Personeel Kustwacht naar Wnd President Brunswijk

Waarnemend (Wnd.) President Ronnie Brunswijk trad op als bemiddelaar in een geschil tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de Algemene Bond van Personeel bij Binnenlandse Zaken (ABP Biza). Werknemers van de Kustwacht, die zich recentelijk hebben aangesloten bij de ABP Biza, hebben op woensdag 1 december 2021 aangeklopt bij de Wnd. President, Ronnie Brunswijk en hem een petitie overhandigd.
Waarnemend President Brunswijk naar begrafenis Trio-graman

Waarnemend President Brunswijk naar begrafenis Trio-graman

Familie, vrienden en kennissen, waaronder vertegenwoordigers van de regering, hebben in Paramaribo afscheid genomen van de overleden Trio-granman, Ashongo Alalaparu. Na een korte afscheidsgelegenheid met een kerkdienst in de aula van de begrafenisonderneming aan de Draaibatra straat, is op maandag 29 november 2021 het lijk met politie-escorte vervoerd naar het vliegveld te Zorg en Hoop.
Waarnemend president bemiddelt: Barricade Afobakaweg opgeheven

Waarnemend president bemiddelt: Barricade Afobakaweg opgeheven

Bewoners van het dorp Asigron en omstreken in het district Brokopondo hebben vanmorgen een barricade opgeworpen op de Afobakaweg. Zij zijn er niet over te spreken dat de afslag naar het dorp Asigron reeds geruime tijd in deplorabele staat verkeert. De weg is momenteel zelf op de fiets moeilijk begaanbaar. De bewoners hebben zich meerdere keren hierover beklaagd bij de districtscommissaris (dc), echter zonder succes.
Raad van Ministers doneert in Su Aid box

Raad van Ministers doneert in Su Aid box

De Su Aid circulerende box werd enthousiast ontvangen op het kabinet van de Vice-President, tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM). Dit vond plaatst op woensdag 24 november 2021, net na aanvang van de RvM. Vice-President Ronnie Brunswijk maakte de RvM-leden deelgenoot van het initiatief van Su Aid om donatie te vragen voor de Nier Stichting Suriname, ter uitbreiding en renovatie van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) aan de Henck Arronstraat.
Tastbare erkenning voor 166 onbaatzuchtige Surinamers

Tastbare erkenning voor 166 onbaatzuchtige Surinamers

In het kader van de herdenking van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid, zijn 166 personen in Suriname en Nederland gedecoreerd. Zes hiervan zijn in Nederland door de Surinaamse ambassadeur gehuldigd namens president Chandrikapesad Santokhi. Verschillende notabelen, waaronder President Santokhi en Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk hebben op 20 november 2021 in de tuin van het presidentieel paleis de decoraties overhandigd. De hoogste onderscheiding, Ridder in de ereorde van de gele ster, is omhangen aan Rudolf Elias, ex-directeur van Staatsolie NV, door de President.
Braziliaanse ambassadeur vraagt hulp voor landgenoten

Braziliaanse ambassadeur vraagt hulp voor landgenoten

De Braziliaanse ambassadeur Raphael Azeredo en zijn economic advisor, brachten op 18 november 2021 een beleefdheidsbezoek aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk. Het doel van het bezoek was een formele en persoonlijke kennismaking tussen de ambassadeur en de VP. Staande dit bezoek werd de toezegging vanuit Brazilië tot samenwerking met de Surinaamse regering bevestigd door de ambassadeur.
Regering bouwt na 20 jaar basisschool op Curuni

Regering bouwt na 20 jaar basisschool op Curuni

In het inheemse dorp Curuni in Zuid-West Suriname zal, 20 jaar na stichting van het dorp, een aanvang worden gemaakt met de bouw van een basis school. Tijdens de Raad van Ministers (RvM) vergadering van 10 november 2021 is hiervoor goedkeuring gegeven, meldt het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vice- President.
ECD-personeel met intense hoop naar VP

ECD-personeel met intense hoop naar VP

Met intense hoop en overtuiging dat zeer spoedig pijnpunten vervat in een petitie worden opgelost, wende Elaine Kromokario-Kross, woordvoerster van personeelsleden van het ministerie van Economische Zaken, afdeling Economische Controle Dienst (ECD), zich tot Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk. Ze benadrukte dat overhandiging van het document op woensdag 17 november 2021 plaatsvond, tegen de achtergrond van de voortvarendheid waarmee de VP werkt.