Bijzonder Onderwijs krijgt ruim SRD 6 miljoen ouderbijdrage

Bijzonder Onderwijs krijgt ruim SRD 6 miljoen ouderbijdrage

06-06-2022

Bijzonder Onderwijs krijgt ruim SRD 6 miljoen ouderbijdrage

In de Raad van Ministers (RvM) van 18 mei 2022 is goedgekeurd dat een bedrag van ruim SRD 6 miljoen wordt uitgekeerd aan het Bijzonder Onderwijs. Het gaat om het restant aan ouderbijdragen verschuldigd over het jaar 2021-2022 inclusief een suppletie als gevolg van de aanpassing van de subsidiebedragen.
Onderwijsminister Marie Levens gaf aan dat het subsidiebedrag voor alle schoolniveaus met SRD 75 is aangepast per leerling. Dit geldt ook voor de subsidie aan de Wesleyaanse Gemeente over 2021-2022.

De bewindsvrouw legde uit dat het bedrag een tweede tranche van 50 procent betreft voor 2021-2022. Het gros van de scholen heeft ten laste van het dienstjaar 2021 reeds een eerste tranche van 50 procent ontvangen, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die leiding geeft aan de Raad, kon zich terugvinden in de motivering van de bewindsvrouw. Het restant aan ouderbijdrage komt ten laste van de ontwerpbegroting 2022.