Ingestelde Commissie is ook denktank ontwikkeling binnenland

Ingestelde Commissie is ook denktank ontwikkeling binnenland

13-06-2022

Ingestelde Commissie is ook denktank ontwikkeling binnenland

Onder indrukwekkend tromgeroffel van de apintiedrum betrad Waarnemend (Wnd) President Ronnie Brunswijk de vergaderruimte op zijn kabinet. Hij werd warm onthaald door de traditionele gezagdragers uit het binnenland. Volgens afspraak meldde de groep zich op maandag 13 juni aan, voor de installatie van een commissie. Deze commissie wordt belast met het uitwerken en presenteren van een aanvaardbare verhoging van de tegemoetkoming van de kapiteins en basjas.

De installatie van deze commissie is voortgevloeid uit de aangeboden petitie door de traditionele gezagsdragers op 6 juni 2022. In deze petitie is gewag gemaakt van het laag honorarium van deze gezagsdragers. De Wnd President erkende dat de tegemoetkoming veel te laag is. De gevraagde 10 x verhoging van het honorarium vind hij daarom billijk. Alleen zegt hij dat zaken richtig moeten verlopen en installeerde op grond hiervan de commissie. Verder moet de commissie ook als denktank dienen voor de ontwikkeling van het binnenland. De Wnd President haalde hierbij aan het belang van een goede telefoonverbinding en de beschikking over schoon drinkwater en elektriciteit. Hij is van mening dat het gezag in staat moet zijn zich in het binnenland te kunnen verplaatsen via de waterwegen, om het contact met elkaar te onderhouden.De basjas zouden daarom moeten beschikken over boten met buitenboordmotoren. Een maal per maand zal hij met de commissie leden brainstormen. "De kans tot ontwikkeling die eindelijk aan het binnenland is geboden, moet uitputtend worden benut", zegt het waarnemend staatshoofd.

De Wnd President werd geflankeerd door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuel. Ook zij onderschreef het belang van de in te stellen commissie. De onderdirecteuren van de directoraten Inheemse Volken en Marrons, zullen de trekkers zijn van deze commissie.